• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thái Bình là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh (QP - AN) của Quân khu 3 và cả nước. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thái Bình là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh (QP - AN) của Quân khu 3 và cả nước. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Ảnh: Thành Tâm

Nhân dịp diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, xin đồng chí cho biết kết quả xây dựng nền QPTD của tỉnh trong những năm qua?

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD vững mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương về xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền QPTD với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất và chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2018 cao gấp 1,6 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, huyện Hưng Hà và 263/263 xã (bằng 100% số xã) đã được công nhận đạt chuẩn; 6 huyện còn lại đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa đáp ứng nhiệm vụ QP - AN khi có tình huống. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tỉnh đã tập trung xây dựng KVPT, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh và thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan, đơn vị LLVT thường xuyên được kiện toàn tổ chức biên chế (cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng cao, số lượng hợp lý.

Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình huấn luyện cho các lực lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện bảo đảm đủ nội dung, thời gian, quân số, gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hàng năm đều đạt khá, giỏi. Trong 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT (2009, 2014); hàng năm tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn từ 1 - 2 huyện và 1 - 2 sở, ngành, 25 - 30% xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến; xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 17.685 nhà cho người có công, xây dựng 4.851 nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí hàng trăm tỷ đồng; đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng trên 3.200 mẹ Việt Nam anh hùng; chi trả trợ cấp cho gần 140.000 đối tượng theo các Quyết định số 142, 62, 290, 49 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tìm kiếm, quy tập 27 hài cốt liệt sĩ và đón nhận 15 hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm tận tình, chu đáo.

Hoạt động phối hợp của MTTQ, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền QPTD được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Ảnh" Thành Tâm

Phóng viên: Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Thái Bình là địa bàn ven biển trên hướng phòng thủ chiến lược của đất nước thì việc kết hợp đó càng có ý nghĩa quan trọng. Vậy tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào thưa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh?

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP - AN và củng cố QP - AN gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình đã bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Thái Bình gồm 31 xã, thị trấn với diện tích trên 30.000ha. Quy hoạch hiện đại hóa hệ thống giao thông giai đoạn 2014 - 2020; trong đó, đầu tư xây dựng hệ thống quốc lộ, đường ven biển, các tuyến tỉnh lộ, nâng cấp, cải tạo đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống y tế rộng khắp, đồng bộ; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch đất quốc phòng, công trình quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố QP - AN; bảo đảm tính chiến lược về phát triển kinh tế, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP - AN, thực hiện đúng chủ trương “mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường củng cố QP - AN”.

Tỉnh đã chỉ đạo từng bước thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với QP- AN như: Dự án khu du lịch sinh thái cồn Vành, cồn Thủ, cồn Đen, dự án đường Thái Hà, tuyến đường bộ ven biển; đồng thời quy hoạch lại các khu, cụm công nghiệp bảo đảm tính lưỡng dụng sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ QP - AN khi có tình huống.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền QPTD thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT tỉnh và các huyện, thành phố, cụm kho hậu cần kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục QP - AN tỉnh, Bệnh xá Quân dân y; đang triển khai xây dựng phân căn cứ hậu cần phía trước và các công trình khác có liên quan. Các công trình trụ sở làm việc của Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố, trung đoàn, Trường Quân sự tỉnh cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm bảo đảm kinh phí cho huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, đào tạo sĩ quan dự bị, bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đầu tư mua sắm trang bị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, chống khủng bố... Việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.

Phóng viên: Trong ba ngày 2 - 4/10/2019, Thái Bình tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh. Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa và vai trò của cuộc diễn tập đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD của tỉnh?

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2019 nói riêng và nhiệm kỳ 2015 - 2020 nói chung. Đây là nội dung quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trong xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tác chiến phòng thủ địa phương; là bước kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, trình độ tổ chức chỉ huy và hiệp đồng của cán bộ các cấp và khả năng huy động tiềm lực của địa phương trong xử trí các tình huống về QP - AN. Thông qua diễn tập KVPT tỉnh giúp nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chống gây rối biểu tình...; hướng giải quyết vào các vấn đề an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc diễn tập KVPT năm nay chính là “phép thử” để rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng KVPT, vì vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP - AN của tỉnh nhà. Qua diễn tập, từng sở, ngành, địa phương thấy rõ tầm quan trọng của đơn vị mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP - AN, từ đó phát huy những kết quả đạt được, kịp thời điều chỉnh các mặt còn hạn chế cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Để cuộc diễn tập KVPT tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, từ nhiều tháng qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức diễn tập. Yêu cầu đặt ra là trong quá trình diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng thành viên tham gia diễn tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đúng phương án được cấp trên thông qua, bảo đảm tuyệt đối bí mật quân sự, an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, phương tiện... bảo đảm diễn tập KVPT tỉnh thành công tốt đẹp.

Những bài học kinh nghiệm rút ra sau diễn tập sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của địa phương nghiên cứu, đề ra các chủ trương, giải pháp để xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung, xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) tham gia xây dựng trận địa phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Ảnh: Thành Tâm

Phóng viên: Để xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Thái Bình sẽ phải tập trung vào các nhiệm vụ gì thưa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh?

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền QPTD vững mạnh. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP - AN cho mọi đối tượng; vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp, nhất là với những đối tượng mới, đặc thù.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền QPTD, nhất là quản lý, điều hành nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục rà soát, bổ sung, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện với lộ trình, biện pháp đồng bộ, khoa học, khả thi, phù hợp điều kiện của địa phương.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường QP - AN tạo nguồn lực vật chất, khoa học, kỹ thuật xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Hàng năm có kế hoạch đầu tư kinh phí, ngân sách địa phương, ngân sách quốc phòng để xây dựng các công trình chiến đấu theo thế trận quân sự trong KVPT.

Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các cấp; tập trung vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên quốc phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ..., hoàn thiện khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống QP - AN có thể xảy ra. Đồng thời, tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, xâm phạm chủ quyền của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới biển, các địa bàn trọng điểm về QP - AN.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh!

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc thù của tỉnh. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực, phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương, xây dựng Thái Bình thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh; đồng thời, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ có đủ tiềm lực, sức mạnh toàn diện nhằm ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ của từng người dân, từng cơ quan, đơn vị, cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, liên hoàn, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra; cùng với đó, phối hợp giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Đồng chí Phạm Quang Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Ngành Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đối với quy hoạch đường thủy nội địa cũng được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2016. Về đầu tư mạng lưới giao thông của tỉnh, ngành đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đầu tư những tuyến giao thông huyết mạch, có tính chất liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình và sẵn sàng vận chuyển vũ khí trang bị, nhu yếu phẩm... khi có chiến tranh xảy ra. Cùng với xây dựng những cầu lớn, đơn vị tham mưu với tỉnh giữ lại những bến phà cũ để khi tác chiến phòng thủ vẫn có phương án bảo đảm giao thông xuyên suốt.
 
Đồng chí Phạm Văn Dịu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
Ngành Y tế là đơn vị hậu cần bảo đảm an toàn cho hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, đặc biệt là nhân lực, phương tiện vận chuyển liên quan đến cứu thương, bảo đảm an toàn thực phẩm ở những khu vực diễn ra diễn tập. Trên cơ sở đó, ngành Y tế đã huy động và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ tham gia diễn tập; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ khâu chuẩn bị cho diễn tập, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập. Ngành Y tế cũng xác định là đơn vị ở tuyến sau, bảo đảm an toàn nhất về hậu cần khi chiến tranh xảy ra. Ngành đang tập trung xây dựng 1 bệnh viện dã chiến với 16 đội phẫu thuật chi viện cho tiền phương và dự tính huy động 40% giường bệnh của tuyến tỉnh, 50% giường bệnh của tuyến huyện; đồng thời, nâng hiệu suất giường bệnh lên 1,5 lần phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời chiến. Ngoài ra, ngành cũng đã xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học khi có chiến tranh xảy ra...
 
Đại tá Nguyễn Văn Thúy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc diễn tập, trong đó có nhiệm vụ cảnh giới trên biển phục vụ nội dung thực binh đánh địch tiến công đường biển. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp tham gia huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Đây là nội dung diễn tập nhưng cũng chính là nhiệm vụ thường xuyên của ngư dân khi làm ăn trên biển. Qua diễn tập sẽ góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc trong thời bình cũng như thời chiến; huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở để chính quyền các cấp trong tỉnh rà soát, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức huy động tàu thuyền và ngư dân làm nhiệm vụ trên biển khi có tình huống xảy ra.
 
Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh đã sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Cùng với công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra diễn tập, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia luyện tập nhuần nhuyễn các nội dung vận hành cơ chế và xử trí tình huống A2 để diễn tập sát với thực tế. Thông qua diễn tập lần này là dịp nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình bạo loạn; đồng thời, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong đó cơ quan quân sự, công an chủ động phối hợp làm tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội diễn ra trên địa bàn.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mic
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.367
Hôm qua : 13.006
Bài viết được quan tâm