• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Công an tỉnh Thái Bình thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 như sau:

I. Chỉ tiêu305 công dân

II. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

Nam công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình; độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến tròn 25 tuổi (trường hợp công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì được tuyển chọn đến hết 27 tuổi).

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng.

III. Tiêu chuẩn tuyển chọn

Ngoài các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Độ tuổi

Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ

 Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an. Để mở rộng nguồn tuyển quân, điều chỉnh một số tiêu chuẩn sau:

- Tuyển chọn công dân có sức khoẻ loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an đối với các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh, trường hợp khó khăn nguồn tuyển có thể tuyển chọn công dân có sức khoẻ loại 3 để bố trí tại các đơn vị còn lại, trừ công dân có sức khoẻ loại 3 về chiều cao, sức khoẻ loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vận động hoặc có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điôp trở lên, viễn thị các mức độ). Tỷ lệ công dân loại 3 không được vượt quá 20% chỉ tiêu được giao tuyển trên địa bàn toàn tỉnh.

- Về chỉ số đặc biệt:

+ Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ, từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên. Trường hợp các vết trổ (xăm), phun xăm trên da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xoá hình xăm, chữ xăm) thì có thể xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

+ Có thể xem xét tuyển chọn đối với công dân nam có bấm lỗ tai nhưng đã liền thành sẹo.

4. Tiêu chuẩn về trình độ giáo dục phổ thông

Công dân có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (gọi chung là tốt nghiệp THPT) trở lên.

5. Ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp trong CAND

- Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.

- Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Chủ trương này được áp dụng từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).

- Hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND đang tại ngũ ngoài việc được tham dự kỳ thi THPT quốc gia hàng năm, nếu có thời gian phục vụ từ 15 tháng trở lên (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hàng năm đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được tham gia dự tuyển tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các học viện, trường đại học CAND. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển về văn bằng, ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, tiêu chuẩn chính trị, sức khoẻ của hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND đang tại ngũ thực hiện theo Hướng dẫn về tuyển sinh đào tạo trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND. Nếu hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo văn bằng 2 đại học nghiệp vụ Công an, sẽ được cử đi đào tạo tại học viện, trường đại học CAND. Nếu không trúng tuyển thì không được sử dụng kết quả thi tuyển để xét tuyển đào tạo trung cấp CAND chính quy, xét chuyển chuyên nghiệp khi hết hạn phục vụ tại ngũ.

6. Về cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh

Hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND đang tại ngũ tham gia dự tuyển được cộng điểm ưu tiên như sau:

- Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 03: Hạ sĩ quan nghĩa vụ có thời gian phục vụ từ 15 tháng trở lên tại khu vực 1; hạ sĩ quan nghĩa vụ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên ở các khu vực khác được cộng 02 điểm.

- Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 05: Hạ sĩ quan nghĩa vụ có thời gian phục vụ trên 15 tháng và dưới 18 tháng ở khu vực khác (trừ khu vực 1) được cộng 01 điểm.

Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

IV. Hồ sơ tuyển chọn

1. Công dân tham dự tuyển chọn

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Khai bản lý lịch theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có HKTT hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang học tập, công tác.

- Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (có công chứng); xuất trình bản chính để kiểm tra.

- Giấy chứng nhận đoàn viên hoặc đảng viên; 06 ảnh 4x6.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản chính).

2. Hồ sơ của công dân sau khi có Lệnh gọi nhập ngũ gửi về Công an tỉnh

- Các giấy tờ đã được qui định tại điểm 1, mục IV;

- Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

- Kết quả tra cứu (mẫu B38) của phòng PV06;

- Phiếu khám sức khỏe (theo qui định của Bộ Công an);

- Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn hoặc Đảng; Công văn của cấp uỷ cơ sở về việc chứng nhận là cảm tình Đảng (nếu có);

- Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND do Trưởng Công an cấp huyện ký.


Tác giả: Theo congan.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.419
Hôm qua : 12.488
Bài viết được quan tâm