• :
  • :
mic

Năm 2019

Tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; HSSV được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng; bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp ...

Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Thông tư áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; cơ quan, đơn vị, cá nhân ...

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2020

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động.

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD​ sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Hỗ trợ 200% tiền lương cho vận động viên thi đấu vượt quá 26 ngày/tháng

 Ngày 08/11/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) ban hành Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động ...

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

 Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.457
Hôm qua : 17.209
Bài viết được quan tâm