• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Ngành Xây dựng: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng năm 2021

Theo số liệu cung cấp của Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất ngành Xây dựng ước đạt 12.350 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng gần 4,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công trình nhà ở ước đạt 5.939 tỷ đồng, tăng 5,3%; công trình nhà không để ở ước đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 2,8%; công trình kỹ thuật dân dụng ước đạt 4.680 tỷ đồng, tăng gần 3,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng ước đạt 565 triệu đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng trong 6 tháng đầu năm chưa đạt theo kế hoạch, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng cho cả năm 2021. Đây là thách thức đối với toàn ngành trong việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% đã  đề ra theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo số liệu cung cấp của Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất ngành Xây dựng ước đạt 12.350 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng gần 4,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công trình nhà ở ước đạt 5.939 tỷ đồng, tăng 5,3%; công trình nhà không để ở ước đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 2,8%; công trình kỹ thuật dân dụng ước đạt 4.680 tỷ đồng, tăng gần 3,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng ước đạt 565 triệu đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng trong 6 tháng đầu năm chưa đạt theo kế hoạch, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng cho cả năm 2021. Đây là thách thức đối với toàn ngành trong việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% đã  đề ra theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2021, phải ghi nhận hoạt động xây dựng có nhiều dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được thi công xây dựng như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức BOT, dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Thụy… Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách xã hội trong từng thời điểm để phòng chống dịch Covid-19; công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn; các thủ tục ràng buộc giữa doanh nghiệp thi công và chủ đầu tư chưa được tháo gỡ, thống nhất… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án. Bên cạnh đó, còn không ít yếu tố tác động đến hoạt động của ngành Xây dựng, là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ, tỷ lệ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Quang Anh – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công nhân còn chậm; chưa có dự án khu dân cư khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp thi công xây lắp gặp nhiều khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, sản phẩm tồn kho còn nhiều, trong khi đó việc phát triển vật liệu xây không nung vẫn ở mức thấp.

Việc lập quy hoạch chưa được tổng thể, đồng bộ, thiếu tính hệ thống hóa; một số đồ án quy hoạch có chất lượng chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn. Công tác khảo sát hiện trạng còn chưa được quan tâm đầy đủ, phải tổ chức điều chỉnh quy hoạch, tốn thời gian và nguồn lực. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo định kỳ chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch còn diễn ra; việc tổ chức công bố công khai quy hoạch còn chậm, công tác cắm mốc giới ngoài thực địa thực hiện chưa đầy đủ. Công tác tư vấn lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn thiếu sót, trong quá trình tổ chức thi công chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung làm phát sinh khối lượng; việc lựa chọn nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn chưa chú trọng đến kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực tổ chức điều hành. Một số tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng còn nhỏ lẻ, phân tán, sức cạnh tranh thấp, năng lực hoạt động xây dựng của nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định của pháp luật. Việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp, nhất là công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công lao động trên công trường của một số đơn vị chưa nghiêm túc.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Anh, nguyên nhân là do nguồn vốn cho đầu tư xây dựng rất hạn chế, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, nguồn vốn đầu tư chủ yếu bố trí cho trả nợ và thực hiện các dự án chuyển tiếp; giải pháp để huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư chưa có được hành lang pháp lý đồng bộ, vướng mắc trong thực hiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là thép xây dựng gây tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, ảnh hưởng đến giá trị sản xuất ngành Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2021. Nguồn lực của các địa phương dành cho công tác lập, điều chỉnh quy hoạch còn hạn chế, chưa xứng tầm. Lĩnh vực nhà ở: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở còn một số nội dung chưa t hống nhất trong việc giao đất thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu dẫn đến khó khăn trong thực hiện. Thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm vật liệu không nung còn hạn chế, tính chuyên môn hóa thấp, dẫn đến tính cạnh tranh thấp; một số doanh nghiệp sản xuất VLXD trong tỉnh chưa đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành nên chưa chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ….

Để từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng toàn ngành, 6 tháng còn lại của năm 2021, ông Nguyễn Quang Anh – Giám đốc Sở cho biết sẽ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, các dự án phát triển khu đô thị, khu dân cư mới, các dự án PPP.... Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tạo điều kiện giải quyết khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp nhận và trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của doanh nghiệp, nêu rõ cơ sở pháp lý giải quyết, hướng dẫn cụ thể các nội dung thực hiện đảm bảo đúng quy trình , thủ tục và quy định của pháp luật.

Mặt khác, kịp thời tham mưu các biện pháp đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư công, tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư. Phối hợp với UBND Thành phố và đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Đẩy nhanh việc hoàn thành phủ kín các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để làm cơ sở triển khai quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thu hút đầu tư xây dựng để nâng cao giá trị sản xuất ngành xây dựng.

Hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở để đảm bảo thực hiện mục tiêu đô thị hóa và nâng m2 sàn/người.

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hạn chế thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng công trình xây dựng; Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng nhất là các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí. Công bố kịp thời các công cụ phục vụ quản lý chi phí. Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng trong thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phối hợp cùng với các ngành, địa phương trong phạm vi chức năng của ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xây dựng của tỉnh.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.010
Hôm qua : 21.364
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Bài viết được quan tâm