• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vừa Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vừa Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu cụ thể: Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; tạo lập môi trường cạnh tranh thuận lợi và bình đẳng trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút trên 18.000 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các dự án đầu tư của các tập đoàn lớn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Kế hoạch, đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia và cấp tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư vào các cụm liên kết ngành cấp vùng gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn; phát triển các trung tâm dịch vụ phục vụ nông nghiệp cấp vùng như trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghiệp, tài chính, thương mại, logistic. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương, tập trung thu hút vào các cụm liên kết ngành cấp tỉnh, gắn với vùng nguyên liệu tập trung; đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị. Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng đặc sản của địa phương theo mô hình mỗi làng một sản phẩm; ưu tiên đầu tư phát triển các ngành nghề, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thông gắn với phát triển du lịch sinh thái tại các địa phương.

Kế hoạch quy định rõ định hướng thu hút đầu tư trong từng lĩnh vực như: Lĩnh vực trồng trọt; lĩnh vực chăn nuôi; lĩnh vực thủy sản; lĩnh vực lâm nghiệp; lĩnh vực diêm nghiệp; lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ logistics.

Về nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, gồm: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư; tuyên truyền quảng bá giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp nông thôn tại các địa phương chủ động xây dựng cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn nhân lực thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; căn cứ vào định hướng và nhiệm vụ của Kế hoạch này và định hướng thu hút đầu tư của các địa phương, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hàng năm và đề xuất, bố trí kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương trong vùng xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.325
Hôm qua : 8.430
Bài viết được quan tâm