• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

Sáng ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Sáng ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng 6, bình quân 7 tháng tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2021; thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; lãi suất, tỷ giá duy trì hợp lý; đầu tư tín dụng tăng 9,42% so với cuối năm 2021 và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021; các cân đối lớn (thu - chi, xuất khẩu - nhập khẩu, cung - cầu lao động, an ninh năng lượng, an ninh lương thực) được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021; quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hội nhập và đối ngoại được mở rộng và đẩy mạnh.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, 14/17 văn bản đã được ban hành, cơ bản tạo khuôn khổ pháp lý và hướng dẫn để sớm đưa các chính sách vào thực tiễn; nhiều nội dung lần đầu tiên triển khai nhưng đã được nhanh chóng xây dựng, đánh giá tác động và ban hành theo đúng quy định. Việc giải ngân các chính sách thuộc chương trình đạt kết quả tốt, thống kê sơ bộ đạt khoảng 48.000 tỷ đồng/301.000 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, trên cơ sở đó hoàn thiện các báo cáo; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. 

Cùng với việc điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm, đó là tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư công chậm được cải thiện; việc triển khai một số chính sách thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; vốn FDI đăng ký mới còn thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; đời sống của nhân dân vẫn còn một bộ phận gặp khó khăn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.  

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt phương châm hết sức bình tĩnh, khoa học, linh hoạt, bám sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt nhưng có hiệu quả, đưa ra những chính sách khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó phải thực hiện tốt yêu cầu “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không”. Theo đó, 4 ổn định gồm: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường và giá cả; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 3 tăng cường gồm: tăng cường nắm tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở và đặc biệt là tăng cường tiêm vắc-xin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính. 2 đẩy mạnh gồm: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm cho nhân dân; đẩy mạnh quy hoạch và giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công. 1 tiết giảm đó là tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết. 1 kiên quyết không đó là kiên quyết không điều hành giật cục, mà khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, chắc chắn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tập trung công tác hoàn thiện thể chế theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững; tập trung thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài; chú trọng phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường bảo đảm hài hoà với phát triển kinh tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên; tăng cường công tác thông tin truyền thông, ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, sai sự thật.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các báo cáo: tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ; kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ 7 tháng năm 2022.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng cuối năm

Chiều ngày 3/8, Chính phủ nghe báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung cao và ưu tiên tối đa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai nhanh, kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, qua đó góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp cũng như thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt tại các dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa, xác định rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu giải ngân toàn bộ trong tháng 12/2022.

Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành phải rất chú trọng từ khâu đầu tiên, từ đăng ký dự án đầu tư đến xây dựng đề án, phê duyệt chủ trương, lập dự án đầu tư; phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định, phê duyệt dự án. 

Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn địa phương đã được phân bổ vốn nhưng không khả thi trong năm nay, kịp thời điều chuyển vốn sang các công trình khác để bảo đảm giải ngân, hiệu quả đầu tư. Đối với nguồn vốn trung ương đã được phân bổ, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cho điều chỉnh danh mục các dự án trong nội bộ địa phương hoặc sang các địa phương khác. Nếu không thể thực hiện được, cần tổng hợp để điều chuyển kịp thời. Liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán, các địa phương cần sát sao hơn, thành lập các tổ công tác, tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực tế, làm việc chặt chẽ với các nhà thầu, bảo đảm tiến độ thanh quyết toán cho nhà thầu.

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xem xét, rà soát lại các kiến nghị của địa phương, nhanh chóng đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cần kịp thời ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

 


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/156252/tiep-tuc-thuc-hien-nhat-quan-muc-tieu-giu-vung-on-dinh-kinh-te-vi-mo-kiem-soat-lam-phat-bao-dam-cac-can-doi-lon
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.127
Hôm qua : 128.748
Bài viết được quan tâm