• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021

Ngày 23/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 23/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 29.768 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 88.195 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 14.764 tỷ đồng, tăng 2,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 57.737 tỷ đồng, tăng 15,5% và khu vực dịch vụ ước đạt 15.694 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 14.369,6 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả; một số dự án, công trình trọng điểm, công trình kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, tổng vốn đầu tư đăng ký 6 tháng đầu năm tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến các nội dung: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, ngày 14/5/2021 của HĐND tỉnh; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu dự cuộc họp.

Trên cơ sở các báo cáo tại cuộc họp, các đại biểu đã chia thành 3 tổ thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Các ý kiến cơ bản đồng tình với những kết quả được nêu trong dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ thêm về công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo đà thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố; sản xuất công nghiệp đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng; tổng thu nội địa đạt 57,1% dự toán; đến nay toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao...

Với những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng thời, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện báo cáo với tinh thần sát tình hình, thực chất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp, các ngành cần nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, trong đó nhấn mạnh một số hạn chế cần phải khắc phục ngay đó là: việc triển khai một số nhiệm vụ đã được chỉ ra trong các kết luận và các nhiệm vụ có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm; sản xuất nông nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, thông suốt; đấu thầu thuốc, vật tư y tế triển khai chậm...

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 9% trở lên trong điều kiện 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 trên từng ngành, lĩnh vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tích cực đổi mới cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và giải quyết các thủ tục hành chính. Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, tham mưu phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển sản xuất lúa gạo; sớm hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện có chất lượng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy hoạch tỉnh; hoàn thiện thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục tồn tại, hạn chế các cơ chế, chính sách đã ban hành; chủ trì rà soát, cắt giảm vốn đầu tư công đối với các công trình, các dự án chưa cần thiết; bố trí nguồn lực phục vụ các dự án, công trình trọng điểm; tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh. Sở Tài chính tham mưu các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi ngân sách; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, tham mưu giải pháp quản lý, kiểm soát tình hình nợ xây dựng cơ bản cấp huyện, xã. Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chú trọng đẩy mạnh các biện pháp thu hút đầu tư vào các khu kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư đã và đang đầu tư. Các ban quản lý khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được phân bổ vốn, đối với các dự án đã triển khai cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân. Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ mua thuốc, vật tư y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện cho năm học mới, đồng thời quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, sớm xây dựng mô hình, các điểm du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình; tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản; tăng cường thu hút đầu tư các cụm công nghiệp. Đối với dự thảo các tờ trình báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời giao các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/4/153134/tong-san-pham-tren-dia-ban-tinh-grdp-tang-9-49-so-voi-cung-ky-nam-2021
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.698
Hôm qua : 128.748
Bài viết được quan tâm