• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 11/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến tháng 11/2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. 

Ngày 11/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến tháng 11/2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

8d8e1115307e20589d685d9abf7e8f22.jpg

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và các huyện, thành phố.

Năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục ổn định và duy trì tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh năm 2010) dự kiến đạt 55.924 tỷ đồng (tăng 10,3% so với năm 2018). Tổng giá trị sản xuất ước đạt 152.572 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2018), trong đó: lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 26.791,3 tỷ đồng (giảm 0,78%); lĩnh vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 96.641,2 tỷ đồng (tăng 21,2%); lĩnh vực thương mại dịch vụ ước đạt 29.139,5 tỷ đồng (tăng 7,3%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 41,9%; thương mại dịch vụ chiếm 35,6%. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đạt kết quả khá. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm thực hiện 17.736 tỷ đồng, đạt 134,1% dự toán năm (bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2018). Tổng thu ngân sách địa phương ước cả năm thực hiện 14.964,9 tỷ đồng, đạt 140% dự toán năm (bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018). Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương bao gồm cả bội thu ước cả năm thực hiện 14.964,9 tỷ đồng (đạt 138,7% dự toán). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh là 5.459 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển là 5.147 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 312 tỷ đồng.

Các đại biểu dự họp.

Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến tháng 11/2019 đã có 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM; 1 xã (xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy) được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 huyện (Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Kiến Xương đã được đoàn thẩm định của Trung ương thẩm định, đang chờ Hội đồng thẩm định Trung ương họp xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM; 2 huyện Đông Hưng và Vũ Thư đã hoàn thành 9/9 tiêu chí được đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định.

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 – 2025; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020; việc giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019; việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh để thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch năm 2020, các cấp, các ngành cần tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Về lĩnh vực công nghiệp cần khẩn trương hoàn thành xây dựng quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình; tập trung hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp để thu hút đầu tư; hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, huyện, thành phố. Về nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai có hiệu quả Đề án  “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, đánh giá tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM. Về giao thông cần hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Về văn hóa - xã hội cần tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; không để xảy ra dịch bệnh và các sự cố y khoa; quan tâm giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh; tập trung giải quyết những tồn tại liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Về quốc phòng – an ninh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Thái Bình. 

Đối với các nội dung khác đã nêu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các sở, ban, ngành, đơn vị cần tiếp thu, tổng hợp để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14.129
Hôm qua : 20.787
Bài viết được quan tâm