• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 03/12/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Quyết định số 340-QĐ/TW về Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng (Quy chế 340), qua 10 năm thực hiện Quy chế tại Thái Bình đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Ngày 03/12/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Quyết định số 340-QĐ/TW về Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng (Quy chế 340), qua 10 năm thực hiện Quy chế tại Thái Bình đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Quy chế 340

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ hưu, trung cao cấp của tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ bằng các hình thức như tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên các cấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên thông tin, định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương, đất nước và thế giới; phản bác thông tin sai trái, lệch lạc; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Về kết quả triển khai thực hiện Quy chế 340

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa những nội dung trong Quy chế 340 và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1644-QĐ/TU ngày 07/3/2014 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thiết thực đối với công tác tuyên truyền miệng như đưa hội nghị báo cáo viên vào chương trình công tác hàng tháng của cấp ủy; thường xuyên cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng; định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên. Chỉ đạo, định hướng việc nắm bắt, xử lý những thông tin sai lệch, vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn của tỉnh.

Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động biên tập thông tin tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh để kịp thời cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo cũng như các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh giúp cho việc nắm bắt, định hướng dự luận xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng theo sự phân công của cấp ủy đảng; thông tin đúng, đủ, chính xác; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các diễn đàn phù hợp để làm rõ và bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội dung chuyên đề được trình bày. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, bị động trong các tình huống; chủ động và tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

Hầu hết, đội ngũ báo cáo viên đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 100% báo cáo viên cấp tỉnh và 98,02% báo cáo viên cấp huyện và tương đương có trình độ cao cấp lý luận chính trị; có trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miêng trong thực tiễn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa kịp thời, nhất là trước các vấn đề, sự kiện dư luận xã hội quan tâm, một số hội nghị báo cáo viên chất lượng còn hạn chế; việc thực hiện thông tin hai chiều, nắm bắt tư tưởng và phối hợp xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở có việc, có thời điểm chưa kịp thời; hầu hết báo cáo viên các cấp đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho nhiệm vụ tuyên truyền miệng chưa nhiều…

                                                  


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 803
Hôm qua : 18.701
Bài viết được quan tâm