• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng

05 năm qua, tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng. Toàn tỉnh hiện nay có 51 tổ chức hội, trong đó có 15 hội đặc thù cấp tỉnh, 08 hội đặc thù cấp huyện. Các tổ chức hội quần chúng không ngừng phát triển về tổ chức, đa dạng về lĩnh vực hoạt động và có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

05 năm qua, tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng. Toàn tỉnh hiện nay có 51 tổ chức hội, trong đó có 15 hội đặc thù cấp tỉnh, 08 hội đặc thù cấp huyện. Các tổ chức hội quần chúng không ngừng phát triển về tổ chức, đa dạng về lĩnh vực hoạt động và có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin, phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên

Trong những năm qua, các hội quần chúng của tỉnh đã tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, giúp hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Công tác tuyên truyền được các tổ chức hội thực hiện định kỳ với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như băng rôn, khẩu hiệu, phát bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, ra lời kêu gọi, phát động phong trào, thành lập trang web để giới thiệu, chuyển tải tin bài, tư liệu, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng trong nước và quốc tế. Hội Luật gia đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, giải đáp pháp luật, giới thiệu văn bản mới. Hội Nhà báo đã tập trung tuyên truyền những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi… chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của hội để các cấp, các ngành và toàn xã hội hiểu về ý nghĩa, mục đích hoạt động của hội, sẵn lòng cảm thông, chia sẻ với các đối tượng hội viên, từ đó tranh thủ sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của toàn xã hội, động viên, giúp đỡ trong cuộc sống và trong cuộc đấu tranh đòi công lý đối với nạn nhân da cam. Hội Cựu thanh niên xung phong phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp,… làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của hội mình thông qua việc tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nâng cao vai trò, vị trí của hội và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Các hội quần chúng hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, doanh nghiệp, đối ngoại… Hoạt động của hội quần chúng đã tích cực góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho công tác giáo dục - đào tạo, làm từ thiện cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, bất hạnh, người gặp nạn trong thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, dịch vụ tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và góp phần xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…

Các hội quần chúng tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai các đề tài, dự án góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học, Công nghệ và kỹ thuật Thái Bình hằng năm đạt kết quả tốt. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức cho cán bộ hội viên mở trại sáng tác, hội thảo khoa học về văn học nghệ thuật, khuyến khích những sáng tạo mới có giá trị để tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng đơn vị học tập. Các tổ chức hội quan tâm đẩy mạnh đào tạo nghề phù hợp với sức khỏe, khả năng, hoàn cảnh của hội viên là người mù, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam như nghề thủ công mây tre đan, làm chổi, tăm, đan lưới, dệt chiếu, nghề tẩm quất, tạo điều kiện cho hội viên có việc làm, tự nuôi sống bản thân. Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật đã trực tiếp và liên kết với các cơ sở ở cộng đồng để dạy nghề cho người khuyết tật. Hội Chữ thập đỏ có đóng góp thiết thực trong công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo neo đơn, góp phần phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đã có hàng trăm nghìn lượt người được khám, chữa bệnh và được hỗ trợ chi phí y tế và thuốc điều trị góp phần đáng kể với ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các hội quần chúng thường xuyên quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, động viên hội viên cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Một số hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình (Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hội Chăn nuôi thú y, Hội Y tế công cộng, Hội Nghề cá…) đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ cho hội viên, góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động nhân đạo, từ thiện được các hội quần chúng triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo của tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện chăm sóc giúp đỡ đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người nghèo, người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Xóa nhà dột nát cho hộ nghèo”; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, số lượng và chất lượng hiến máu tình nguyện tăng rõ rệt. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế. Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã vận động các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ xây dựng và sửa chữa 400 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 15 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn, tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam 1 năm 2 lần với tổng số 40.000 suất quà, trị giá 10 tỷ đồng; tổ chức tẩy độc miễn phí cho 2.500 nạn nhân da cam trị giá 15 tỷ đồng; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, tặng sổ tiết kiệm, học bổng, đồ dùng gia đình, hỗ trợ vay vốn hàng chục tỷ đồng cho nạn nhân chất độc da cam. Hội Người mù đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào nhân đạo, từ thiện gắn với việc giúp đỡ hội viên, người mù; thường xuyên nuôi dậy từ 30 đến 40 em theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; tổ chức quyên góp, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế giúp đỡ các đối tượng khó khăn, học sinh bị mù vào các dịp lễ, tết; tặng quà cho từ 5.000 đến 6.000 lượt hội viên với số tiền từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho người khuyết tật - trẻ mồ côi theo quy định của Nhà nước; đã phối hợp với ngành y tế triển khai mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở 286/286 xã, phường, thị trấn; hằng năm, trao quà ủng hộ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi; vận động các thầy cô giáo đỡ đầu học sinh khuyết tật, mồ côi và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các nhà trường. Hội Cựu thanh niên xung phong đã tiếp nhận từ nhiều nguồn ủng hộ với số tiền 18,9 đồng để tặng 378 sổ tiết kiệm, xây tặng 661 nhà tình nghĩa, tặng 25.567 suất quà, giúp đỡ hàng trăm nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động ngoại giao nhân dân và hợp tác quốc tế được các hội quần chúng triển khai thực hiện đã bước đầu xây dựng, mở rộng quan hệ quốc tế, tuyên truyền, vận động các tổ chức quốc tế quan tâm, đầu tư, tài trợ thực hiện các dự án có hiệu quả. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận các dự án tài trợ từ các tổ chức nhân đạo thế giới, trong  đó có những dự án lớn mang giá trị kinh tế - xã hội cao: dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu Habitat For Humanity Việt Nam do Mỹ tài trợ; dự án trồng rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa do Hội Chữ Thập đỏ Nhật Bản tài trợ; dự án nâng cao năng lực phát triển tỉnh hội do Hội Chữ thập đỏ Nauy tài trợ; dự án cải thiện đời sống các hộ nông dân nghèo và chịu ảnh hưởng chất độc da cam do tổ chức Heifer International tài trợ; dự án mạng lưới hỗ trợ người khuyết tật do Quỹ Fofr và tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ; dự án xây dựng các công trình vệ sinh trường học WE 2017 do tổ chức LDSC (Latter Day Saint Charities) của Mỹ tài trợ. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ; các dự án hợp tác khoa học kỹ thuật với quốc tế đã góp phần đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến thế giới vào thực tế sản xuất tại địa phương.

Công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các hội quần chúng truyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia thi đua lao động, sản xuất, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong 5 năm qua, đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả, thiết thực đang được nhân rộng trên toàn tỉnh. Phối hợp trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị. Phối hợp vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ các loại quỹ hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các hội tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia thực hiện các chương trình, dự án,... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Như vậy, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội trong tỉnh, các hội quần chúng đã hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các hội quần chúng đã gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong thời gian tới, để hoạt động của các hội quần chúng tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của các hội quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và pháp luật. Tăng cường vai trò quản lý Chính quyền các cấp đối với hoạt động của các hội quần chúng; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác hội; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các cấp hội. Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các tổ chức hội quần chúng với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng. Các hội quần chúng cần chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

                                                                                                                        Quỳnh Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.221
Hôm qua : 20.787
Bài viết được quan tâm