• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 14/7, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chiều ngày 14/7, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.6 tháng đầu năm, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, của các huyện, thành phố và tương đương đã bám sát nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; chủ động nắm bắt tình hình định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh và trên không gian mạng.

Đại biểu dự hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 6 tháng đầu năm; thực hiện các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh ghi nhận những kết quả của các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, quan tâm giải quyết thấu đáo những bức xúc trong nhân dân. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, chủ động nắm chắc tình hình, dư luận xã hội ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Cùng với đó tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh cần phải tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi thông tin sai sự thật. Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện, các ban chỉ đạo của tỉnh cần chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/154737/chu-dong-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.630
Hôm qua : 4.235
Bài viết được quan tâm