• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn Nghị quyết đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Thái Bình cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn Nghị quyết đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Thái Bình cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Nam Dong Việt Nam (Quỳnh Phụ). Ảnh: Thành Tâm

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được?


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Những năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần 2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước mà nay mới thực hiện được (như việc hình thành Khu kinh tế Thái Bình với quy mô gần 31.000ha, khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp gần 200ha; xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối khu vực ven biển của tỉnh với các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường; thu hút đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống cho toàn bộ người dân khu vực nông thôn…), tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả ngoạn mục, tăng trên 61% về lượng và gấp gần 2 lần về vốn đầu tư so với giai đoạn trước. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa dự toán được giao, gấp hơn 2 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 263/263 xã (bằng 100% số xã) đã được công nhận đạt chuẩn và 7/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia; 100% dân cư nông thôn được cung cấp sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) năm 2018 giảm còn 3,35%, bằng gần một nửa so với mức bình quân chung của cả nước. Công tác cải cách hành chính được tăng cường với 100% thủ tục được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp (tỉnh, huyện) và triển khai thực hiện quy trình “5 tại chỗ” từ ngày 1/10/2019 (gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ); đã rà soát, cắt giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục so với quy định hiện hành của Nhà nước, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí vật chất cho doanh nghiệp và người dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.


Phóng viên: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thái Bình đã đạt được những kết quả nổi bật gì thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh?
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định và ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, như: xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao; tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Công tác tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, dân vận được chú trọng chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả  hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.
Công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt chú trọng và có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, kịp thời ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.


Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến nay, đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối các tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra; trong đó đã thực hiện giảm được 261 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 261 cấp trưởng và giảm 420 cấp phó, 289 người làm việc ở vị trí hành chính (theo lộ trình kế hoạch đến năm 2021). Về biên chế: đã giảm được 1.948 biên chế công chức, viên chức; giảm 640 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và theo lộ trình kế hoạch sẽ giảm 2.541 cán bộ không chuyên trách cấp xã so với số được giao năm 2015; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng trên 165 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số mô hình thí điểm theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, như: Trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các đề án: Bố trí, sắp xếp tổ chức lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng tham mưu, giúp việc chung; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện Thái Thụy; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh... Hiện nay, tỉnh đang tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.
Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là cơ sở để cấp ủy các cấp tiến hành đại hội thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị?
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đại hội cũng là dịp để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương (khóa XII) và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư là phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là việc xây dựng các văn kiện và chuẩn bị nhân sự trình đại hội. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần phải tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; thực hiện theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đồng thời, việc tổ chức đại hội phải hiệu quả, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.
Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 8/5/2019 về triển khai xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định thành lập 3 tiểu ban: Văn kiện, Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; chỉ đạo các tiểu ban triển khai các nhiệm vụ được phân công; xây dựng các dự thảo báo cáo, hướng dẫn cấp ủy các huyện, thành phố xây dựng các văn kiện đại hội bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội; gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; chú trọng đề cao vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng trong mỗi chi bộ, đảng bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực, hiệu quả vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phóng viên: Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng là giai đoạn “nước rút” để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Vậy, Thái Bình sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh?
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhưng không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất theo hướng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tập trung thực hiện tốt 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp, gắn với tập trung, tích tụ đất đai, ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi giá trị. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các loại cây rau màu, cây ăn quả đặc sản, các con vật nuôi có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng, phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị hướng biển với các ngành có công nghệ và giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh và vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Chú trọng phát triển nghề và làng nghề; nhất là các làng nghề truyền thống. Thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà. Ảnh: Ngọc Linh
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, có tính động lực liên vùng, tác động quan trọng đến sự phát triển của tỉnh như: tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường mới từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn (huyện Quỳnh Phụ) và từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà; xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế quy mô 1.000 giường và một số tuyến đường giao thông liên huyện trọng điểm, tạo động lực thu hút đầu tư vào tỉnh.


Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành phố lân cận. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo gắn với hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tăng cường quản lý đất đai và khai thác tài nguyên, khoáng sản; chú trọng bảo vệ môi trường.


Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư ở tất cả các lĩnh vực, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.  
Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, khả thi. 
Quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm phục vụ trong thực thi công vụ. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công 2 cấp theo hướng thực hiện có hiệu quả quy trình “5 tại chỗ” trong các khâu: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ nhằm tạo thuận lợi, giảm thiểu về thời gian và chi phí vật chất cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên đối thoại và kịp thời xử lý những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, người dân. Tăng cường công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.


Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.


Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.141
Hôm qua : 12.488
Bài viết được quan tâm