• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”

Theo đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” còn một số hạn chế.

Theo đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” còn một số hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/8/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” với các nội dung thi đua và giải pháp thực hiện theo Kế hoạch số 117/KH-UBND.

Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý các khó khăn, vướng mắc; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước, nhanh chóng hoàn thành để triển khai các dự án trong thời gian ngắn nhất, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm nhằm khai thác tối đa thời cơ, lợi thế của địa phương; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn triển khai dự án để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Mặt khác, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiệu quả của các dự án trọng điểm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trên các phương tiện truyền thông đại chúng kết hợp vận động nhân dân với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kỹ năng truyên truyền, thuyết phục, vận động cho đội ngũ làm công tác dân vận; kịp thời giải thích, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang trở thành “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà soát và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; khuyến khích người dân phản ánh, tố giác những hành vi sai phạm, tiêu cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác phát hiện các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng. Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.296
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm