• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi đại biểu Đại hội cần có quyết tâm chính trị to lớn và khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế Đại hội, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi đại biểu Đại hội cần có quyết tâm chính trị to lớn và khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế Đại hội, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa Đại hội,

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, tập trung cao của toàn Đảng bộ; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; hôm nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội rất vinh dự, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, là những người con của quê hương Thái Bình, đã về dự và chia vui với Đại hội.

Đại hội vui mừng chào đón các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Bí thư Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên khóa XIX; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đã về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú được bầu tại Đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 108 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, đã về dự Đại hội đông đủ.

Đại hội chúng ta còn nhận được sự quan tâm của các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự, tuyên truyền và cổ vũ cho Đại hội.

Một lần nữa, Đại hội nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí.

Kính thưa Đại hội,

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng qua, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, tổ chức thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những bông hoa tươi đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc, sự đóng góp đầy tâm huyết và trí tuệ đó; biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý;

Thưa Đại hội! 

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, giành được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững hơn của tỉnh trong những năm tới.

Bước vào giai đoạn mới, cùng với cả nước, tỉnh Thái Bình có những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Với phương châm "Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển" và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có nhiệm vụ: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phân tích, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc các yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn đối với cấp uỷ viên, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu Đại hội cần có quyết tâm chính trị to lớn và khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế Đại hội, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

 Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày )


Tác giả: BBT Cổng TTĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.961
Hôm qua : 20.352
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm