• :
 • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

HĐND tỉnh: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 11/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều ngày 11/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông, xây dựng nông thôn mới, đầu tư công, đầu tư công trung hạn, chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thái Bình; xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng đô thị thông minh tỉnh…; báo cáo kết quả và phương hướng, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp; đồng thời thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình giao thông kết nối, trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Để thực hiện tốt các nghị quyết, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ lúa mùa, tận dụng quỹ đất để phát triển cây vụ đông, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Khẩn trương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp giải phóng tối đa năng lực sản xuất, kinh doanh, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh và triển khai thực hiện dự án; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, kế hoạch và đề án cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước dự báo tiếp tục có xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương, ảnh hướng rất lớn đến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

 1. Nghị quyết về việc ban hành quy định một số chế độ và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thái Bình.
 2. Nghị quyết về việc quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
 3. Nghị quyết về việc thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho các lực lượng công an xã.
 4. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng đô thị thông minh tỉnh.
 5. Nghị quyết về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.
 6. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021.
 7. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh.
 8. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình.
 9. Nghị quyết về việc phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
 10. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021.
 11. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
 12. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đuờng Chu Văn An kéo dài.
 13. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT455, đoạn từ xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ đến đường ĐT456, huyện Thái Thụy.
 14. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.
 15. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 16. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 17. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/137500/hdnd-tinh-to-chuc-ky-hop-giai-quyet-cong-viec-phat-sinh-dot-xuat
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45.457
Hôm qua : 128.748
Bài viết được quan tâm