• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội đồng nhân dân tỉnh họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 4/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thảo luận và quyết nghị một số chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Chiều ngày 4/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thảo luận và quyết nghị một số chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và nguồn lực của địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. Kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hầu hết các đại biểu nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp; đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết định về thời gian triển khai thực hiện các giai đoạn của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 219, đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình công tác của các đồng chí chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy mỗi cấp, mỗi ngành phải chủ động có những giải pháp ứng phó hiệu quả với các tình huống nảy sinh; bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp.

11 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp
1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 219, đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

7. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: nhà khám chữa bệnh, trung tâm lọc máu, nhà cận lâm sàng, nhà hành chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu trên khu đất mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải.

8. Nghị quyết về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.

9. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.

10. Nghị quyết về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.

11. Nghị quyết về việc ban hành quy định mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23.051
Hôm qua : 22.209
Bài viết được quan tâm