• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Ngày 30/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 30/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Tại điểm cầu Thái Bình các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngay từ đầu năm nên kinh tế nước ta tiếp tục ổn định vững chắc, tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79% - là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua; quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay; xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD - là năm thứ 4 liên tiếp xuất siêu; vốn FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay; số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục với tổng số hơn 138.000 doanh nghiệp; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.400.000 tỷ đồng; tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng, đạt 26,6%; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 3,44% GDP; nợ công giảm còn 56,1%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 33,9% GDP. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo đạt kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 3,73 - 4,23%, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, xây dựng thể chế, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và tạo được chuyển biến rõ rệt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, hiệu quả, thực chất hơn. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019; dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời khẳng định để có được kết quả đó có 3 bài học đã rút ra từ những năm trước, đó là kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới và những kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã kiên quyết, kiên trì đổi mới sáng tạo, phối hợp, kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản trong việc thực hiện nhiệm vụ; tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh tổng hợp. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết từ thực tiễn của năm 2019 có thể bổ sung thêm bài học mới, đó là đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ của nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

Về nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cơ bản đồng tình với các báo cáo đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề, đó là: tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm luật pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp đối với việc phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chăm lo đời sống người có công với cách mạng, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của pháp luật; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 

Nhân dịp đón xuân Canh Tý năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, bài học kinh nghiệm đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách Đảng và nhân dân giao phó.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.168
Hôm qua : 12.488
Bài viết được quan tâm