• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy sẽ kết nối 214 điểm cầu trong tỉnh

Chiều ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo phương thức trực tuyến tới 214 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Chiều ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo phương thức trực tuyến tới 214 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy kết nối với điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghiên cứu 13 văn bản gồm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng ban hành từ tháng 5/2021 đến nay.

Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để kết nối tín hiệu tổ chức cho cán bộ, phóng viên học tập tại điểm cầu Báo Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt

Để phục vụ hội nghị trực tuyến, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với VNPT Thái Bình và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm kết nối thông suốt tín hiệu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến bảo đảm nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp việc nghe, phổ biến, quán triệt với tự nghiên cứu tài liệu, tập trung nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/1/138932/hoi-nghi-truc-tuyen-nghien-cuu-quan-triet-mot-so-nghi-quyet-chi-thi-ket-luan-quy-dinh-cua-trung-uong-va-cua-tinh-uy-se-ket-noi-214-diem-cau-trong-tinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28.959
Hôm qua : 27.825
Bài viết được quan tâm