• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: Nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành và của Tỉnh ủy

Chiều ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy kết nối với điểm cầu UBND tỉnh và 213 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh với trên 8.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong điều kiện Thái Bình chuyển trạng thái phòng, chống dịch sang giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Thời gian qua, Thái Bình đã kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Thái Bình đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết tâm, phát huy cao độ các biện pháp phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ các lực lượng y tế, quân đội, công an, các ngành chức năng, lực lượng xung phong trên tuyến đầu chống dịch và lực lượng chống dịch ở cơ sở. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc, tập trung, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt và tiếp thu đầy đủ, chất lượng các nội dung được truyền đạt. Các đồng chí báo cáo viên truyền tải ngắn gọn, đầy đủ, sâu sắc, kết hợp với phân tích, đánh giá và liên hệ thực tiễn của đất nước, của tỉnh để cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm chắc, hiểu rõ.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định 19 điều đảng viên không được làm. 

Trên cơ sở các điểm mới, điểm bổ sung tại các kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khẩn trương triển khai, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các tổ chức cơ sở đảng và các địa phương, đơn vị phải thể hiện quyết tâm đổi mới, phá bỏ lối mòn để vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, tạo sự chuyển biến chung, căn bản, rõ nét, từ đó tạo sức bật để Thái Bình phát triển mạnh mẽ. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nghị quyết, từ đó lan tỏa thành phong trào chung trong toàn tỉnh. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên một cách thực chất, cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị, vị trí công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời có tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, đổi mới với quyết tâm vượt qua lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân để dấn thân vì lợi ích chung của tập thể, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HĐ/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về những quan điểm, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành và của Tỉnh ủy; từ đó tạo sự lan tỏa, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

 Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu thành phố Thái Bình.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Kiến Xương. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Thái Thụy.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Hưng Hà. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Đông Hưng. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Quỳnh Phụ. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Tiền Hải. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu huyện Vũ Thư.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà

Qua hội nghị, tôi hiểu sâu sắc hơn những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương mới ban hành, trong đó có Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đây là các văn bản rất quan trọng cụ thể hóa Điều lệ Đảng, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về việc giới thiệu và kết nạp người vào Đảng được cụ thể hơn, bổ sung thêm nội dung về tiêu chuẩn chính trị; về trình độ học vấn người vào Đảng; bổ sung những nội dung mới trong quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; về phát thẻ và quản lý thẻ, hồ sơ đảng viên; về quy định chuyển sinh hoạt đảng; các quy định về hướng dẫn tổ chức đại hội các cấp... để phù hợp hơn với tình hình thực tế và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản trên, chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc học tập nghị quyết ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện thi hành Điều lệ Đảng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
 

Đồng chí Bùi Quang Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình)

 

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành, trong đó có Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định 19 điều đảng viên không được làm. So với Quy định số 47-QĐ/TW trước đây, Quy định số 37-QĐ/TW được xây dựng theo nhóm hành vi với các điều khoản chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ nội hàm, rõ hành vi, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm. Ngoài kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, Quy định số 37-QĐ/TW đã cập nhật những vấn đề mới, kịp thời đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn cách mạng mới thông qua việc bổ sung một số hành vi vào những điều đảng viên không được làm như: không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không được có hành vi chạy chức chạy quyền, tham ô..., từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị hôm nay, Đảng ủy phường Bồ Xuyên sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
 

 
Đồng chí Đào Thị Nga, Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Thụy Xuân (Thái Thụy)

 

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, tôi thấy đây là một chủ trương rất đúng đắn, là cơ sở quan trọng cho việc cụ thể hóa cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Để hiện thực hóa những ý tưởng, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ cần có điều kiện, môi trường thuận lợi, hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện; biểu dương, khen thưởng xứng đáng, nhân rộng đối với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, bảo vệ cũng là cơ chế hiệu quả, một hình thức khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo. Việc bảo vệ cán bộ trước những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình đổi mới, sáng tạo sẽ giúp cán bộ có động lực, niềm tin, yên tâm, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Khó khăn, thách thức ngày càng tăng, trong đó phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải không ngừng đổi mới và bứt phá, vì vậy Kết luận số 14-KL/TW vừa là động lực, cũng là “lá chắn”, là hành trang cho cán bộ vững tin cống hiến, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, thực hiện trọng trách, sứ mệnh với đất nước.
 

 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Thư

 

Qua hội nghị, tôi nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về các quan điểm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, chặt chẽ, khả thi. Trong Quy định số 22-QĐ/TW, các chương, điều được sắp xếp một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện; đồng thời bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Đây là văn bản quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn vừa qua về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Thư sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới của Đảng, tăng cường thảo luận, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ theo từng nhóm chuyên đề, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của ủy ban kiểm tra các cấp để nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã Minh Tân (Đông Hưng)

 

Qua nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tôi thấy nội dung Nghị quyết đúng, trúng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương và của nhân dân. Bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xuyên suốt các địa phương phải tập trung thực hiện để hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại. Nghị quyết đã chỉ rõ xây dựng nông thôn mới phải gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, gắn kết hài hòa nông thôn với đô thị... Đặc biệt, các nhiệm vụ, giải pháp then chốt nêu trong Nghị quyết như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hình thành động lực mới, quyết tâm mới; giữ vững và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu khi có điều kiện; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn theo hướng thực chất, bền vững; đổi mới cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ thì các mục tiêu Nghị quyết đề ra chắc chắn sẽ đạt được. Sau hội nghị, địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu đến năm 2025 xã Minh Tân đạt nông thôn mới nâng cao, năm 2030 đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
 

 
Đồng chí Nguyễn Đức Luân, Chi bộ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ)

 

Sau khi nghe quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tôi thấy được quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và người đứng đầu Đảng ta trong việc tiếp tục đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tôi thống nhất rất cao với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Trung ương đề ra, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tôi tin rằng, với việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Trung ương đã đề ra sẽ tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/1/138999/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-tinh-nghien-cuu-quan-triet-mot-so-nghi-quyet-chi-thi-ket-luan-quy-dinh-cua-trung-uong-moi-ban-hanh-va-cua-tinh-uy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28.378
Hôm qua : 34.107
Bài viết được quan tâm