• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo phiên họp trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp.

Sáng ngày 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo phiên họp trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

 

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã xác định 6 quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành; đồng thời, xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu của giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bảo đảm hoàn thành 23 chỉ tiêu đã đề ra; trong đó có một số chỉ tiêu chính như: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; tỷ trọng công nghiệp, chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đang diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh theo đúng phương châm “phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cả giai đoạn tiếp theo, từ đó tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở đó cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả; tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/133609/hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-khoa-xv
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.779
Hôm qua : 19.641
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm