• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 8/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm các vấn đề quan trọng khác.
Sáng ngày 8/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm các vấn đề quan trọng khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh được tiến hành trong 3 ngày  với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị của tỉnh và đời sống dân sinh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. 

Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh đồng thời phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,23% so với năm 2019, tổng giá trị sản xuất tăng 1,8%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 3,3%; khu vực công nghiệp, xây dựng ước tăng 1,2%; khu vực thương mại, dịch vụ ước tăng 2,8% so với năm 2019. Chương trình xây dựng nông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, 100% số xã trong toàn tỉnh, 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo triển khai quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu Khu kinh tế Thái Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Việc thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và hạ tầng khu công nghiệp được quan tâm chỉ đạo, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống, cách ly, điều trị, kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, giữ môi trường ổn định, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh trở lại ngay khi dịch bệnh được khống chế. Cùng với đó, đời sống văn hóa, xã hội được duy trì ổn định; chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9,1% trở lên so với năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa XVI.

Quyết tâm tạo sự chuyển biến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn, thách thức đan xen. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chung năm 2021 là: Tập trung nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đương với giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh lần này có nhiệm vụ rất quan trọng đó là quán triệt định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung, dân chủ, trí tuệ thảo luận, quyết định các vấn đề đề ra, nhằm  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: 

Nhiều tờ trình có tác động lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tại phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học 3 tầng 18 phòng, nhà để xe học sinh, Trường THPT Bắc Đông Quan; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học 4 tầng, 20 phòng học và bổ sung một số gian nhà xe, Trường THPT Nguyễn Du; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ, Trường THPT Phụ Dực; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông tả Trà Lý đoạn từ K46+520 đến K46+650 và đoạn từ K47+200 đến K48+000 địa phận xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở sông Sa Lung, Đông Xuân, huyện Đông Hưng; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn từ đê tả sông Trà Lý đến đường quốc lộ 39, huyện Đông Hưng; ban hành nghị quyết của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình; đề nghị ban hành định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình; việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; phê duyệt danh dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021; phê duyệt đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025; giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình; đề nghị điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cũng tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu nghe đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI và các tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh năm 2021. 

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu cũng nghe các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp. HĐND tỉnh cũng đã chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường phiên họp sáng ngày 9/12.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62.921
Hôm qua : 57.703
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm