• :
 • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 13/5, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Sáng ngày 13/5, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 50 và Nghị quyết số 05 về xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, chủ trương tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đăng ký thực hiện các dự án. 

Để triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cần thiết phải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định khác có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm 

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị Hoàng Diệu - Đông Hòa, thành phố Thái Bình; Bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Thái Bình; Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình; bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND  ngày 13 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về: Chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng (sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức - KFW); Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2019; Phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trong năm 2019, các huyện đăng ký, hoàn thành đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trong năm 2019, 2020; Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016. 

Các đồng chí: Trần Hữu Hiệp, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đọc báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND trình kỳ họp bất thường.

Các đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh đã thực hiện các quy trình của công tác tổ chức cán bộ. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết và đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Ca (do được nghỉ hưu theo quy định); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do được điều động công tác khác). Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung rà soát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực để có biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, phổ biến sâu rộng, đồng bộ bằng nhiều hình thức chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết HĐND tỉnh thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của tỉnh. Đồng chí cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu HĐND và cử tri toàn tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành 15 nghị quyết, gồm:

 1. Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Ca (do được nghỉ hưu theo quy định).
 2. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do được điều động công tác khác)
 3. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng vào Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 5. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
 6.  Nghị quyết bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
 7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2019;
 8. Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trong năm 2019, các huyện đăng ký, hoàn thành đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trong năm 2019, 2020.
 9. Nghị quyết chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng (sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức - KFW)
 10. Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
 11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Thái Bình
 12. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
 13. Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị Hoàng Diệu - Đông Hòa, thành phố Thái Bình
 14. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND  ngày 13 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình
 15. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.862
Hôm qua : 15.053
Bài viết được quan tâm