• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều ngày 20/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều ngày 20/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh khóa XV, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đoàn chủ tọa kỳ họp.  

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giáo dục, tài chính ngân sách. Trong đó nhiều tờ trình có nội dung cấp thiết, rất quan trọng như: Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình... Tại kỳ họp, các đại biểu cũng cho ý kiến vào kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Các đại biểu đều đồng tình, nhất trí và đánh giá cao các báo cáo, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu, khẳng định đó là các nội dung cấp bách, quan trọng; đồng thời mong muốn Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tỉnh triển khai thực hiện; các đơn vị, địa phương thực hiện dự án bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.  

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao. Đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2023. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức tốt hội nghị công bố quy hoạch để tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững. Thường trực HĐND, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thường trực HĐND các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp huyện bầu bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.  

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp. 

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp.    

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp.   

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp.  

Đồng chí Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dư, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.  

Nhiệm vụ và khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2023 hết sức nặng nề, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Đại biểu Phan Văn Dương, tổ Kiến Xương phát biểu thảo luận tại kỳ họp.  

Đại biểu Phạm Văn  Chung, tổ Thái Thụy phát biểu thảo luận tại kỳ họp. 

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra theo đúng luật định, thông qua 10 nghị quyết quan trọng:

1. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.

3. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Thái Bình.

4. Nghị quyết quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2023 - 2024.

5. Nghị quyết thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh Thái Bình.

7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

8. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề để tạo việc làm cho người khuyết tật tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật Thái Bình.

9. Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023.

10. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.821
Hôm qua : 11.539
Bài viết được quan tâm