• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu dự phiên bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2019; đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 

Tại kỳ họp này, HDND  tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín; các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành chất vấn một số thành viên UBND tỉnh. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung vào những vấn đề xã hội bức xúc, đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã  xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 29 nghị quyết quan trọng về các vấn đề kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế công chức, cơ chế chính sách và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu HĐND tỉnh; phát biểu giải trình làm rõ những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong phiên thảo luận tổ và phát biểu ý kiến, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, thủ trưởng các ngành. Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: nhiệm vụ trước mắt là các cấp, các ngành, các địa phương cần bảo đảm tuyết đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm Luật số 14, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, đôn đốc hoàn thành các khoản thu năm 2019. Tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tết Nguyên đán Canh Tý thực sự là tết vì người nghèo, mọi người, mọi nhà đầm ấm, yên vui, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, sự tham gia giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp; đồng thời đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay, góp sức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Để thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền; nhất là chủ trương, chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế... tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, trọng tâm là thực hiện tốt 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp gắn với tập trung, tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ... Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới phương thức sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế. Phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ về khung cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển. Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Chỉ đạo chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, đẩy nhanh tiến độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường, nhất là quản lý đất đai, khai thác cát. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, nhất là việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo; hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Vì vậy, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện  thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp: 

Ông Trần Văn Nhật, xã Nam Hưng (Tiền Hải)

Qua theo dõi phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh  khóa XVI vào sáng ngày 13/12, tôi đánh giá rất cao chất lượng phiên chất vấn, trả lời chất vấn lần này. Các vấn đề được đại biểu chất vấn, tranh luận sôi nổi đều là những vấn đề cử tri rất quan tâm như: công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất, cát, nước và  quản lý giám sát vấn đề môi trường trong tỉnh; công tác quản lý khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; công lý quản lý thực hiện chính sách đối với người và gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác đào tạo, quản lý, sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Thủ trưởng các ngành được chất vấn đã trả lời, giải đáp các vấn đề đại biểu nêu có trọng tâm, trọng điểm và đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, né tránh, nêu rõ những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành trong xử lý các vấn đề, lĩnh vực liên quan.

Cử tri Đào Đức Siêng, xã Vũ Quý (Kiến Xương)

Tôi cũng như nhiều cử tri của xã Vũ Quý rất quan tâm, theo dõi kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh  khóa XVI bởi tại kỳ họp này nhiều vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tại thời điểm những năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được thảo luận rất kỹ lưỡng, thông qua với sự đồng ý của tuyệt đại đa số đại biểu dự họp. Tôi rất vui mừng vì kỳ họp đã thông qua nhiều tờ trình, nghị quyết quan trọng, tác động tích cực đến đời sống người dân như: Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; thông qua đề án tổng thế sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021... Các tờ trình, nghị quyết được biểu quyết, thông qua tại kỳ họp này được kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực mới, tháo gỡ những khó khăn, tạo đà cho nhiều lĩnh vực phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. 

Ông Nguyễn Xuân Tân, xã Nam Phú (Tiền Hải)

Những ngày qua, báo chí đã phản ánh nhiều về tình trạng khai thác cát trái phép khiến dư luận bức xúc, cử tri lo lắng. Chúng tôi rất phấn khởi khi tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian để báo cáo, thảo luận về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030 (phạm vi các mỏ cát ven biển). Tôi mong muốn những biện pháp, giải pháp chống lại nạn khai thác cát trái phép của tỉnh sớm được triển khai thực hiện; đồng thời kiên quyết xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra nạn khai thác cát trái phép trên một số tuyến sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và sản xuất, đời sống của nhân dân.

 Ông Vũ Duy Quyết, xã Minh Lãng (Vũ Thư)

Theo dõi kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI tôi có được nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có chính sách hỗ trợ đến 50% đơn giá mua máy theo hóa đơn giá trị gia tăng cho các loại máy: máy cấy, máy gặt đập liên hợp; hỗ trợ đến 80% đơn giá mua thiết bị kho bảo quản giống khoai tây theo hóa đơn giá trị gia tăng. Đây là một trong những chính sách nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm công lao động, bảo đảm sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của một số nông sản, thủy sản. Mặt khác, cũng thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình thành nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp với nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn kết hợp các dịch vụ gặt, sấy khô, cho thuê kho bảo quản. Để nguồn hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, công khai chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp của tỉnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng… giúp bà con nông dân sử dụng máy nông nghiệp vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Ông Tưởng Ngọc Tần, xã Tân Phong (Vũ Thư)

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, Thái Bình là 1 trong 8 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã. Toàn tỉnh có 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM, các huyện còn lại đã hoàn thành 9/9 tiêu chí được đoàn thẩm tra cấp tỉnh đánh giá kết quả, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định và công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa của khu vực nông thôn. Đặc biệt là đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Minh chứng cho điều này là tại các đại phương, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; thu nhập bình quân đầu người tăng; phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh… Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chúng tôi tin tưởng  Thái Bình sẽ hoàn thiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới.

Ông Bùi Đức Trọng, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình)

Thời gian qua, Thái Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao. Tôi mong rằng, thời gian tới, tỉnh sẽ có chủ trương, chính sách phát triển những cây đặc sản tại từng vùng, từng địa phương, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân, đồng thời tạo ra thương hiệu sản phẩm của các vùng quê Thái Bình như ổi Bo ở Hoàng Diệu, hồng xiêm ở Lô Giang, mít ở Đông Giang... Các ngành chức năng cần tham mưu với tỉnh quy hoạch vùng cây đặc sản, phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu để bảo tồn nguồn gen, giống để nhân rộng các cây ăn quả đặc trưng, đồng thời đầu tư hợp lý để bảo đảm sản phẩm đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra cây trồng chủ lực, thế mạnh của Thái Bình trong thời gian tới.

Ông Phạm Ngọc Lâm, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình)

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nên an ninh trật tự được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đề ra. Tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm nạn trộm cắp trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Tôi đề nghị Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm số đối tượng trộm cắp; tăng cường cán bộ cho cơ sở để nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân nêu cao tinh thần phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp trong dịp cuối năm nói riêng.

 Bà Đặng Thị Tốt, xã Hồng Châu (Đông Hưng)

Qua theo dõi trên hệ thống truyền thông, tôi thấy kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục có đổi mới trong tổ chức, điều hành, chất lượng, hiệu quả kỳ họp đã được nâng cao hơn trước. Chúng tôi đánh giá cao việc HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức “kỳ họp không giấy”, áp dụng công nghệ 4.0 nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho đại biểu trong nghiên cứu tài liệu, biểu quyết, đăng ký chất vấn trên máy tính, giảm áp lực công việc cho cán bộ văn phòng, nâng cao chất lượng kỳ họp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vẫn diễn ra sôi nổi, cả người chất vấn và trả lời chất vấn đều đề cao trách nhiệm, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Song cử tri mong muốn, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục có thêm nhiều đổi mới, đưa và giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm, ban hành nghị quyết sát thực hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Ông Bùi Quang Phục, xã Thụy Ninh (Thái Thụy)

Qua theo  dõi các phiên họp, tôi thấy thời gian qua, HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ban hành kết luận để các đơn vị chịu sự giám sát giải quyết nhanh, hiệu quả hơn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Song vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND tỉnh làm tốt hơn nữa việc phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tích cực chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng quy định của pháp luật.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.168
Hôm qua : 12.488
Bài viết được quan tâm