• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri

Vừa qua, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới. Trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vừa qua, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới. Trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn bộ máy của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng chí có chia sẻ và gửi gắm điều gì tới cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh khóa XVII và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Việc bầu các chức vụ trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật; với số phiếu bầu rất tập trung, đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy HĐND, UBND tỉnh. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức vụ của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm triển khai các hoạt động, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai với cử tri trên địa bàn. Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ hai.

Có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa Thái Bình phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Thay mặt các đồng chí trong tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ lãnh đạo của HĐND tỉnh khóa XVII. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó. Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng và nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy; phối hợp công tác hiệu quả của các cấp, các ngành; sự theo dõi, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh, tạo mọi điều kiện để HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân.

Phóng viên: Từ ngày 12 - 14/7, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm là tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn  2021 - 2025 đã đề ra; đồng thời, xem xét, quyết định thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Trong đó có những vấn đề mà cử tri và nhân dân rất quan tâm như: Việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025...

Kỳ họp lần này được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo tất cả những nội dung liên quan, từ việc thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết cho đến tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các nội dung theo luật định để kỳ họp diễn ra thành công.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND tỉnh sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động như thế nào để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoạt động ban hành nghị quyết, quyết định các vấn đề của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh quan tâm việc phân công, điều hòa, phối hợp giữa các ban HĐND tỉnh để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, đổi mới phương thức điều hành kỳ họp bảo đảm dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các ban HĐND tỉnh trong việc thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, tiếp tục chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát là khâu trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu HĐND quan tâm. Tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, trong đó tập trung vào các kiến nghị sau giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn chưa được thực hiện bảo đảm chất lượng, khả thi, hiệu quả, tránh hình thức.

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND để chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu; có cơ chế thích hợp để đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu, làm cơ sở để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu; thảo luận tại tổ; khắc phục hiệu quả việc gửi tài liệu chậm. Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về HĐND tỉnh, nhất là các kỳ họp, các nghị quyết ban hành, đồng thời phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, đối thoại để tăng cường trách nhiệm giải trình, giải quyết đến cùng các vấn đề trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng, địa bàn; đa dạng hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với các hoạt động của HĐND. Tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp công tác có hiệu quả thiết thực giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐND tỉnh.

Thứ bảy, tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo hướng thống nhất, tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm sự hợp lý, rõ ràng trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn sâu trong tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

HĐND tỉnh khóa XVII khởi đầu nhiệm kỳ mới đúng vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Do vậy, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để ban hành các nghị quyết chuyên đề quy định một số chính sách có tính chất đặc thù, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phóng viên: Nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh đã có sự khởi đầu rất tốt đẹp. Theo đồng chí, các đại biểu HĐND tỉnh cần làm gì để thực hiện tốt trọng trách của mình để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: HĐND tỉnh khóa XVII gồm 62 đại biểu, trong đó có 41 đại biểu lần đầu tham gia và 21 đại biểu tái cử. Để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh cần khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình. Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh; tích cực tham gia hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng nghị quyết, nhất là các nghị quyết ban hành chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tích cực tham gia công tác giám sát, khảo sát nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót hoặc những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật tại địa phương, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý và tháo gỡ phù hợp.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cũng như những phản ánh, đề xuất của chính quyền và các đoàn thể nhân dân, từ đó chuyển tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, cũng như giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/131689/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-xung-dang-voi-niem-tin-su-ky-vong-cua-cu-tri
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20.172
Hôm qua : 20.927
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm