• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Ngày 4/10/2020 sẽ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII

Ngày 4/10/2020, Thái Bình sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước cũng như ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước lần này.

Ngày 4/10/2020, Thái Bình sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước cũng như ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước lần này.

Thành phố Thái Bình.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Như chúng ta đã biết, các phong trào thi đua yêu nước có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bởi thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, mỗi tập thể, trở thành động lực thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời thúc đẩy năng lực sáng tạo, nâng cao tính tích cực xã hội trong mỗi con người, tạo nên sức mạnh quần chúng rộng lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các phong trào thi đua yêu nước cũng góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống và là một trong những hình thức tốt nhất để tập hợp, giác ngộ cách mạng và nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về tư tưởng, chính trị, trình độ văn hóa, nhận thức xã hội và hướng quần chúng hành động để đạt các mục tiêu cách mạng đề ra.
Thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã động viên được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trở thành phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý của Nhà nước và là động lực to lớn, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đối với Thái Bình, thực hiện tốt phong trào thi đua sẽ tạo động lực, khí thế cổ vũ, động viên Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, những nội dung cơ bản và điểm nhấn của Đại hội lần này là gì?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Đại hội Thi đua yêu nước lần này có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội lần này được xem là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2020). Nhân dịp này, Thái Bình sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội lần này là dấu ấn quan trọng trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Mục đích của Đại hội là nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điểm nhấn của Đại hội chính là Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 đại biểu điển hình tiên tiến tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là các gương điển hình tiên tiến được chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, giai cấp, tôn giáo trong tỉnh, trong đó ưu tiên những người lao động trực tiếp ở cơ sở. Con số 90 tượng trưng cho 90 bông hoa đẹp nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, để bảo đảm an toàn nội dung, chương trình Đại hội rất ngắn gọn, súc tích, khoa học. Việc trao thưởng cũng được tổ chức tập trung; tại Đại hội chỉ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua của Chính phủ và 20 cá nhân (có tham luận tại Đại hội) trong số 90 cá nhân là điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây cũng là điểm mới so với các kỳ Đại hội trước đây.

Về hình thức tổ chức: Đại hội lần này có phát phim tài liệu đặc biệt nhằm khắc họa thêm những hình ảnh sống động về các kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; tổ chức giao lưu tọa đàm, phát sóng truyền hình trực tiếp để kịp thời thông tin, cổ vũ, động viên, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Mô hình trồng cà chua theo công nghệ Israel tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Phóng viên: Để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, công tác chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã sớm tham mưu với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban bảo đảm tổ chức Đại hội đúng theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là “Trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức”.

Do chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội thi đua yêu nước ở cơ sở nên số lượng, cơ cấu đại biểu về cơ bản bảo đảm theo hướng dẫn, tạo tiền đề cho thành công của Đại hội. Hiện tại các tiểu ban đang tích cực triển khai nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan truyền thông cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của Đại hội, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân với hình thức phong phú, đa dạng trên các loại hình phương tiện thông tin đại chúng và có chuyên mục “Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII”. Các tin, bài, tổ chức tọa đàm với các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Công tác bảo đảm an ninh, công tác hậu cần phục vụ cho Đại hội, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cũng được quan tâm đặc biệt. Hiện tại Tiểu ban Hậu cần - Khánh tiết đã có phương án và đang rất tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nói chung đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Đại hội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 65.980
Hôm qua : 57.703
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm