• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Phát huy dân chủ, trí tuệ, xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI.

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Song được sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả từ Trung ương; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Thái Bình đã thực hiện được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn mức tăng trưởng dự kiến của cả nước. Sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng tốt; các hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Công tác triển khai quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được triển khai tích cực. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết, như: Tăng trưởng chung của hầu hết các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch đề ra; một số ngành công nghiệp, dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn chưa thể phục hồi hoặc phục hồi chậm. Thu ngân sách nội địa giảm, khó khăn trong việc cân đối chi thường xuyên và vốn năm 2020 cho các công trình trọng điểm. Công tác triển khai thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm dẫn đến khó khăn cho việc thu hút dự án đầu tư thứ cấp. Việc thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát về xây dựng cơ bản sau đầu tư chưa được thường xuyên. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác điều hành, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa thật đúng quy trình, quy định, hiệu quả chưa tốt. Tình hình an ninh, trật tự ở một số địa phương, đơn vị còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2021 là năm tiền đề, giữ vai trò động lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bối cảnh thế giới, trong nước và trong tỉnh được dự báo tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức mới. Bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải bàn bạc, đưa ra những quyết sách quan trọng để tháo gỡ các khó khăn và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Vì vậy, tại kỳ họp này, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh. Phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền và công tác giám sát thi hành pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2020; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để khai thác tối đa nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Hai là: Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ; tích cực tham gia chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề mà đa số cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo luật định.

Ba là: Thực hiện ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu các chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Kỳ họp này được tiến hành trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị của tỉnh và đời sống của nhân dân. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 65.609
Hôm qua : 57.703
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm