• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng

Sáng ngày 12/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sáng ngày 12/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo, trưởng các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, trưởng bộ môn lý luận chính trị thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch, chánh văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh phát triển khá toàn diện, từng bước chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế ngành trồng trọt chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; việc tổ chức sản xuất chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, tận thu, tự túc, tự cấp; liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ còn bất cập; chưa có vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn; tình trạng lạm dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ gây ô nhiễm môi trường khá phổ biến; đất trồng lúa chiếm tỷ trọng lớn nhưng hiệu quả thấp... Trước tình hình đó, tỉnh đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 chuyển đổi được khoảng 20.000ha, đến năm 2030 chuyển đổi được 30.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu, cây hàng năm khác, cây làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, hoa, cây cảnh có giá trị cao hơn trồng lúa. Cải tạo, phục hồi và phát huy có hiệu quả cao toàn bộ diện tích cây ăn quả, cây rau màu có lợi thế của địa phương để phát triển sản phẩm đặc thù, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân...

Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, về đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ vùng chuyển đổi. Bảo tồn và nhân rộng cây ăn quả cổ truyền quý bản địa, đưa các giống cây trồng mới có thị trường tiêu thụ và phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm cây ăn quả của tỉnh...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu sau hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết, chuyển thành kế hoạch, đề án cụ thể của huyện, trở thành mô hình cụ thể của xã và người nông dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục tiêu của Nghị quyết nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý...

Đồng chí đề nghị các đại biểu nắm vững 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết đề ra, gồm: Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nắm vững nội dung Nghị quyết đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết đến các tổ chức đảng cấp dưới, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát thực tế địa phương.

Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện trong thời gian tới: Các đơn vị chưa tổ chức đại hội cần tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội cấp huyện. Đối với những đơn vị đã tổ chức xong đại hội, đề nghị thực hiện ngay việc phân công nhiệm vụ, tránh tư tưởng “xả hơi” sau đại hội. Bắt tay ngay vào xây dựng các quy định, quy chế, tiến hành rà soát, bổ khuyết chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19; thực hiện tốt việc thu xuân làm mùa; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau dịch Covid-19. Rà soát, kiểm tra, tổ chức thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ đến các đối tượng bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tránh việc trục lợi chính sách. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm.

Đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Về các kết luận, chỉ thị, quy định: Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu ngoài thời gian nghiên cứu tại hội nghị tiếp tục nghiên cứu, trên cơ sở đó triển khai thực hiện hiệu quả.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.361
Hôm qua : 11.174
Bài viết được quan tâm