• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, khép lại chặng đường 5 năm phấn đấu với nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, mở ra vận hội mới đưa Thái Bình tiếp tục bứt phá đi lên. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những việc cần làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, khép lại chặng đường 5 năm phấn đấu với nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, mở ra vận hội mới đưa Thái Bình tiếp tục bứt phá đi lên. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những việc cần làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Tâm

Phóng viên: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Trước hết xin chúc mừng đồng chí được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Xin đồng chí cho biết nguyên nhân thành công của Đại hội lần này?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra với kết quả hết sức tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội.

Đạt được những thành công đó, trước hết là do Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chính là sự nối tiếp từ thành công của đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Từ nhiều tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) đã chỉ đạo tích cực tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã nhận được những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đại hội đảng bộ các huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, công tác nhân sự Đại hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định và trước đó đã có một quá trình chuẩn bị nguồn rất kỹ lưỡng. Cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp ủy được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí công tác phù hợp. Chính vì vậy, Đại hội đã lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tín nhiệm rất cao gồm 51 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho ý chí, niềm tin, khát vọng và sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Những thành tựu của đất nước ta sau 35 năm đổi mới cùng với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được trong những năm qua đã củng cố lòng tin và tạo được sự đồng thuận to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích mới cho Thái Bình trên chặng đường tới đây.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có thể cho biết kinh nghiệm rút ra qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy muốn tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp tỉnh, trước hết phải chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở. Tuy nhiên, để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp là quá trình chuẩn bị từ nhiều năm chứ không phải đến Đại hội mới làm. Cụ thể, phải xây dựng nền tảng từ sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiều năm.

Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm, xem xét các vấn đề liên quan đến tình hình ở cơ sở. Giải quyết dứt điểm các vấn đề có đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét cán bộ, nếu có dấu hiệu vi phạm thì kiên quyết không đưa vào cơ cấu cấp ủy. Công tác xây dựng văn kiện Đại hội phải được thực hiện từ rất sớm, công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa ra định hướng, hoạch định về chiến lược phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội cần tranh thủ được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Một kinh nghiệm quan trọng nữa trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội là phải luôn xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vì lợi ích của nhân dân; từ đó, trong mọi việc phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và một khi người dân tin Đảng, tin chính quyền thì Nghị quyết Đại hội sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được lòng mong mỏi và mang lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà trong những năm tới với mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Để đạt mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống với những việc cần tập trung làm ngay, đó là:

Trước hết, từng đại biểu dự Đại hội cần có hình thức phù hợp trên cương vị công tác của mình, kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; đồng thời, bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới bảo đảm đúng quy định, theo phương án đã được phê duyệt trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai ngay việc: Xây dựng, hoàn thiện chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành các nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh với tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất; phía trước chúng ta là chặng đường vươn tới mục tiêu đã xác định; sẽ là một tiến trình kiên trì, bền bỉ từng bước vững chắc. Chúng ta cần tranh thủ được thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa nhịp với bước tiến của cả nước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.872
Hôm qua : 128.748
Bài viết được quan tâm