• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm vào cuộc của nhân dân sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra

  Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ảnh: Thành Tâm

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tất cả các đồng chí và nhân dân trong toàn tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2020, một năm với rất nhiều khó khăn, biến động và diễn ra nhiều sự kiện, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù bị tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song được sự giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi trở ngại, hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nổi bật là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng văn kiện, nhân sự đại hội và tiến độ thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới đã kịp thời phân công, bố trí cấp ủy viên, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị theo phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều cố gắng tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và chương trình hoạt động với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương và chào mừng đại hội đảng các cấp được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm qua diễn ra với nhiều đổi mới, đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức thành công các kỳ họp (thường kỳ và phát sinh đột xuất); đã ban hành 89 nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, đây là năm lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh có sự thay đổi lớn và thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động nặng nề, nền kinh tế của tỉnh ta vẫn được duy trì tăng trưởng tương đối khá; tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 53.393 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất tăng 1,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của nhân dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, việc làm, góp phần quan trọng ổn định nền kinh tế của tỉnh. Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chỉ đạo quyết liệt, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2020, toàn tỉnh có 83 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành của ủy ban nhân dân các cấp.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện với nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết, dập tắt nguồn bệnh Covid-19 ngay từ khi mới phát sinh. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đồng chí, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung thảo luận, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, phương hướng và biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể nói, năm 2020 qua đi để lại cho chúng ta nhiều điểm nhấn và bài học kinh nghiệm quý giá:

Đó là giá trị của sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí trong thực hiện mục tiêu phát triển. Sự đoàn kết, nhất trí là yếu tố hết sức quan trọng giúp chúng ta vượt qua khó khăn, trở ngại, đạt được nhiều kết quả tưởng chừng như khó có thể đạt được; như đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp đã giúp nhiều doanh nghiệp chia sẻ thông tin thị trường, vượt qua khó khăn; đoàn kết trong cộng đồng dân cư giúp chúng ta thực hiện trọn vẹn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền các cấp giúp chúng ta có thêm động lực, sức mạnh hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ khó khăn đã đề ra.

Đó là giá trị của tinh thần quyết tâm, quyết liệt theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra. Càng trong khó khăn, nhiệm vụ càng nặng nề, chúng ta càng quyết tâm thực hiện bằng được, càng kiên trì theo đuổi đến cùng. Chỉ có như thế kết quả đạt được mới thực chất, bền vững và đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thưa cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh!

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chung cho năm 2021 là: Tập trung, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đương với giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, chúng ta xác định nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, đó là quán triệt định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung dân chủ, trí tuệ thảo luận, quyết định các vấn đề đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện và quan tâm một số vấn đề như sau:

Một là: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra Nghị quyết với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển tải các chủ trương, định hướng của Đại hội đến với mọi tầng lớp cử tri và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng lòng, tin tưởng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao nhất. Sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm vào cuộc của nhân dân sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là: Chúng ta cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch nhằm nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch của từng cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh để đạt được mục tiêu kép “đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế” theo đúng sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ba là: Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên, giám sát chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng đưa các mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thành các chương trình hành động hiệu quả và qua đó xác định nỗ lực, quyết tâm và tổ chức thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, theo đuổi đến kết quả cuối cùng trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không làm phát sinh thêm những đơn, thư tồn đọng kéo dài.

Bốn là: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, tạo ra sự chuyển biến đột phá và tạo ra những bước ngoặt mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước hết, phải xác định có thể sẽ phải hy sinh một số yêu cầu, mục tiêu hoặc một số nhu cầu khác, thực hiện tiết kiệm dành nguồn lực thực hiện mục tiêu kế hoạch lớn đã đề ra. Phấn đấu đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu quan trọng đó là sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh mà đại diện là các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ có kế hoạch thực hiện các mục tiêu lớn và đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Năm là: Trên hết tất cả, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, thay đổi tư duy, cách làm, tạo ra môi trường lành mạnh, thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Bình, coi Thái Bình là một điểm đến mới, hấp dẫn, là địa chỉ có đầy cơ hội. Để làm được điều đó, chúng ta cần đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở quan trọng để chúng ta huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư lớn, từ con em người Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc đầu tư về quê hương. Hy vọng, trong thời gian tới đây, với quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự cải thiện môi trường đầu tư một cách hiệu quả, đồng bộ. chúng ta sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có chất lượng đến với Thái Bình. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh. Chúng ta vì nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, coi nhà đầu tư chính là người đến giúp chúng ta trong việc thực hiện các nhiệm vụ to lớn, nặng nề và chúng ta đồng hành cùng họ để quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Sáu là: Ngay sau kỳ họp này, chúng ta phải bắt tay ngay thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, phải chú trọng chuẩn bị và tổ chức tốt sản xuất vụ lúa xuân và Tết trồng cây năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện nội dung rất quan trọng, đó là miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu các chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định và có sự tập trung, nhất trí cao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời gian của kỳ họp không nhiều nhưng lại có nhiều nội dung quan trọng cần thảo luận và cho ý kiến, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22.666
Hôm qua : 21.067
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm