• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tích cực, chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong phòng ngừa, phòng chống tham nhũng

Sáng 4/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn về kiểm tra, đôn đốc về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị làm việc với tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Sáng 4/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn về kiểm tra, đôn đốc về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt như xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Công tác cải cách hành chính được tiến hành thường xuyên, thủ tục hành chính được rà soát, tối giản thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã công khai minh bạch theo quy định. Đặc biệt công tác cán bộ đã được chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tất cả các khâu. Vai trò kiểm tra, giám sát của MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy, góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ. Chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên. Kết quả công tác phát hiện, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong 4 năm qua, tình trạng tham nhũng của tỉnh đã được đẩy lùi, hạn chế, đặc biệt giảm rất nhiều sau khi tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó nổi bật là thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng đã được hạn chế. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng đã rõ nét hơn.

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp tỉnh đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của trung ương thành những quy định cụ thể của địa phương và công khai hóa để làm cơ sở nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân; đồng thời là cơ sở để người dân có thể giám sát các cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong phát hiện, xử lý vi phạm. Chú trọng công tác tiếp dân, gắn việc tiếp dân với xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Khi phát hiện sai phạm phải tiến hành xử lý nghiêm minh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Bình thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích bước đầu trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức thực hiện giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hiệu quả chưa được như mong muốn, chưa đồng đều nhất là các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách tích cực. Việc thu hồi tài sản tham nhũng tỷ lệ còn thấp… 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị tăng cường nhận thức về nguy cơ của tham nhũng, tiêu cực đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, sự tồn vong của đất nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, ngập ngừng, chần chừ, chờ đợi mà phải tích cực, chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Chống tiêu cực gắn với công tác cán bộ, công tác nhân sự cần tiếp tục đẩy mạnh thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm trọng điểm và nâng cao hiệu quả, góp phần chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như công tác cán bộ; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý ngân sách; đầu tư công; quản lý đô thị; giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Tập trung rà soát góp phần hoàn thiện thể chế trong đó có các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước xuất phát từ cơ sở, thực tiễn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng gắn chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan chức năng như Công an, Tư pháp, các cơ quan dân cử và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó quan tâm xây dựng văn kiện các cấp có tầm nhìn, có tính bao quát, có tính chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. Công tác nhân sự phải công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, công tâm, bình đẳng, nhất quán, kiên quyết không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy, không để sót người có năng lực, có đức, có tài. 

Về các kiến nghị của địa phương, đồng chí Trưởng đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận, những kiến nghị thuộc thẩm quyền sẽ xử lý, còn những kiến nghị quá thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.062
Hôm qua : 11.539
Bài viết được quan tâm