• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 23/2, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng ngày 23/2, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị. 

10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực; đã huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, Quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác củng cố quốc phòng an ninh (QPAN) gắn với kinh tế, kinh tế với QPAN được tăng cường, phát huy hiệu quả rõ nét. Tiềm lực và thế trận QPAN được củng cố, tăng cường. Công tác quản lý nhà nước về QPAN được duy trì chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, sức mạnh chiến đấu cao, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khắc phục thiên tai, dịch bệnh... đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển khá rõ nét. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng xây dựng những giá trị văn hóa, mang bản sắc riêng của quê hương Thái Bình. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát triển y tế, giáo dục, củng cố, tăng cường hoạt động của bộ máy cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPAN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Bình đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh, tạo niềm tin, quy tụ sức mạnh của nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QPAN. Làm tốt việc quy hoạch, khai thác các tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển, chú trọng thu hút các ngành, các lĩnh vực có trình độ kỹ thuật cao, sản xuất tạo nhiều giá trị gia tăng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên một số ngành có tính lưỡng dụng cao để sẵn sàng huy động cho mục đích quốc phòng. Gắn chặt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ tỉnh và địa phương bảo đảm tính đồng bộ, liên hoàn, kết nối chặt chẽ, có tính lưỡng dụng cao. Bố trí quỹ đất phù hợp, quan tâm đầu tư ngân sách cho các nhiệm vụ QPAN, tiếp tục củng cố, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh trong sạch, vững mạnh. Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tiềm năng con người Thái Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội gắn với củng cố QPAN. Xây dựng và phát triển Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nhấn mạnh tầm quan trọng và khái quát những nét nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Theo đó, Thái Bình đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chủ trương định hướng của Trung ương về các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 trong xây dựng khu vực phòng thủ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố các tiềm lực về chính trị QPAN. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thái Bình quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả, tạo tiềm lực vật chất to lớn, ngày càng tăng cường và đầu tư cho QPAN, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng được kiện toàn. Đó là thành tích, kết quả tạo động lực, ý chí cùng những bài học kinh nghiệm rút ra, Thái Bình khẳng định quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để tiếp tục nâng cao và đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh trao tặng bằng khen cho 07 tập thể.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân.  

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân.  

Tại hội nghị,  7 tập thể, 34 cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã được biểu dương, khen thưởng.

Trịnh Cường – Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.732
Hôm qua : 11.209
Bài viết được quan tâm