• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và hơn 2.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới, đa dạng, hiệu quả. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng, động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân chung sức, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại biểu tham dự đã thảo luận, bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung và thể hiện sự đồng thuận với chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội, tạo điều kiện để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, giám sát trực tiếp và giám sát thông qua vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Thông qua các hoạt động như xây dựng quy chế phối hợp, chương trình phối hợp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân, tạo thành sức mạnh chung để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nhất là các nhiệm vụ cấp bách về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/1/133884/trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.507
Hôm qua : 19.641
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm