• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy

Chiều ngày 26/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 381-QĐ/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với đảng bộ công an huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.

Chiều ngày 26/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 381-QĐ/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với đảng bộ công an huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 381-QĐ/TU quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, của cấp ủy công an cấp trên và của huyện ủy, thành ủy về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố trong diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện ủy, thành ủy quản lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện ủy, thành ủy được thực hiện đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp theo Quy chế. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ chức đảng trong Công an nhân dân, nhất là chủ trương tăng cường toàn diện công an cấp huyện và bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn công an các cấp theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh. Việc thực hiện Quy chế đã trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp các cấp ủy nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ công an huyện, thành phố. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng đảng bộ, xây dựng công an cấp huyện trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện ủy, thành ủy tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu đối với công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố để có sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và hành động. Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với UBKT các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp trong Quy chế đã đề ra. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chương trình phối hợp công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Xác định rõ và tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm để uốn nắn, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của Đảng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế, không để khuyết điểm trở thành sai phạm kéo dài, lan rộng. Khi phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong Công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên” để tham mưu giúp cấp ủy, UBKT lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm nguyên tắc, chặt chẽ, hiệu quả.


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/1/151105/trien-khai-quy-che-phoi-hop-giua-dang-uy-cong-an-tinh-voi-huyen-uy-thanh-uy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.183
Hôm qua : 17.579
Bài viết được quan tâm