• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra

Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI.

Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo chương trình, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cùng các báo cáo chuyên đề, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Qua thảo luận tại tổ, tại hội trường, các vị đại biểu đã có những ý kiến phát biểu sâu sắc, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những vấn đề cử tri quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh đã có 11 báo cáo giám sát, thẩm tra về các nội dung liên quan đến việc thực hiện của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là các kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị cử tri và các vị đại biểu khách mời. Đồng thời, xin báo cáo rõ thêm về một số nội dung mà các vị đại biểu và cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Kính thưa đoàn chủ tọa!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta còn gặp không ít khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố kịp thời cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Với những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.677 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 79,9% dự toán; thu nội địa đạt 52,4% dự toán. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 738,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh; đến tháng 6/2019 có 68 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, cao gấp 1,7 lần về số dự án, gấp gần 11 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện; đến nay đã có 259/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có 245 xã (đạt 93,15% số xã) đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm, chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thực hiện, từng bước đi vào nền nếp; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tiếp tục nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có kết quả cao nhất cả nước.

Về một số tồn tại, hạn chế trong báo cáo trình tại kỳ họp đã nêu và ý kiến tham gia của các đại biểu dự kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế mà chúng ta cần tập trung khắc phục:

1. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa tạo ra sự đột phá trong ngành Nông nghiệp.

2. Trong sản xuất công nghiệp, chúng ta chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược có thể làm thay đổi cơ cấu ngành sản xuất công nghiệp. Hiện tại, Tập đoàn Thaco Trường Hải đã trình dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại Quỳnh Phụ, hy vọng trong một vài năm tới sẽ có sự thay đổi trong cơ cấu ngành công nghiệp với sự đầu tư của Thaco.

3. Việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự được cải thiện; còn nhiều phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, cần phải tạo sự đồng hành của chính quyền cùng với doanh nghiệp.

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn bị buông lỏng, coi nhẹ. Tình trạng vi phạm còn diễn ra ở nhiều nơi; có trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác bảo vệ môi trường chưa thực sự được coi trọng ở một số địa phương, đơn vị, có nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của một số cấp chính quyền chưa tốt, không quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của công dân, cá biệt có trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Có nhiều nguyện vọng chính đáng của công dân nhưng đã bị cán bộ bỏ qua, không giải quyết, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuy còn những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu song những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn là chủ yếu, rất cơ bản và tích cực. Thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích quan trọng mà các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đạt được đã góp phần to lớn để UBND tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Kính thưa đoàn chủ tọa!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng, nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; bên cạnh những dấu hiệu tích cực, tỉnh ta vẫn còn những khó khăn thách thức như: bệnh dịch tả lợn châu Phi, thiên tai diễn biến khó lường; an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh mạng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, do đó, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, khối lượng công việc ở tất cả các lĩnh vực còn rất lớn, nhất là việc hoàn thành các chỉ tiêu để chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ của kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 mà UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp này đã căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch kinh tế - xã hội cả năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Qua ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của cử tri, trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực tế của địa phương, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, tạo thuận lợi thu hút các doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao; xây dựng và thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của bệnh dịch tả lợn châu Phi, khẩn trương hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch gây ra; tổ chức triển khai có hiệu quả đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ động rà soát các phương án phòng, chống lụt, bão, thường xuyên kiểm tra diễn biến của đê, kè, cống xung yếu, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các xã; phấn đấu hết năm 2019 toàn tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã và có từ 2 - 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường đối thoại, chủ động làm việc với các doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm là chính quyền phải đồng hành cùng với doanh nghiệp và chỉ có sự đồng hành này mới có thể tạo ra sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa phát triển. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 4/3/2019 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên xử lý để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch xây dựng, thẩm định chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ đã đề ra. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt như: tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đường ĐT.454 (đường 223 cũ), đường 221A, đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn, đường và cầu La Tiến, đường 217 giai đoạn 2...

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Thái Bình, hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải, khu công nghiệp Thụy Trường; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn THACO Trường Hải tại huyện Quỳnh Phụ. Tiếp tục các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; hoàn thiện dự thảo cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trong khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế, rà soát tính chất ngành nghề, hạn chế các ngành, lĩnh vực không khuyến khích, gây ô nhiễm môi trường, quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển đổi dự án, ngăn chặn hoạt động đầu tư chui và chuyển nhượng sai quy định.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2019 ở cả ba cấp chính quyền địa phương. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục động viên, khuyến khích, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh kê khai, nộp thuế theo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi diễn biến và tiến độ của các khoản thu ngân sách nhà nước để chủ động phương án, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương.

Điều hành tài chính - ngân sách linh hoạt theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, ưu tiên nhiệm vụ chi quan trọng, bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh chính sách tiền lương.

Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và tài nguyên khoáng sản.

Các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và tài nguyên khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông..., kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện công tác xử lý rác thải sinh hoạt; kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, quản lý, vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp.

Năm là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng phổ cập đào tạo.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân; triển khai thực hiện đề án cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện về thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Hoàn thành đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công; tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công tồn đọng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; quản lý chặt chẽ công tác cai nghiện ma túy.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh với tên gọi là Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình, tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/2020) và lễ hội đền Trần năm 2020. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh du lịch, thể thao, công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội theo kế hoạch.

Sáu là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị, trọng tâm là thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng và hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Triển khai thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 bảo đảm kế hoạch đề ra.

Tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm để giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở. Người đứng đầu các ngành, các đơn vị, địa phương phải kiểm điểm trách nhiệm nếu không thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; không để các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến buôn lậu, ma túy, mua bán người, xâm hại trẻ em, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và “tín dụng đen”. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử lý các điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tám là, tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tổng kết, đánh giá, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kính thưa đoàn chủ tọa!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, các địa phương và với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chung sức đồng lòng để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm, tạo đà phát triển hoàn thành kế hoạch năm 2019, kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu, các vị cử tri cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20.711
Hôm qua : 20.927
Tin liên quan

Năm 2019

Bài viết được quan tâm