• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

UBND tỉnh họp nghe báo cáo một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc sử dụng đất của các dự án sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ (TMDV); nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình.

Sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc sử dụng đất của các dự án sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ (TMDV); nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay trên địa bàn tỉnh có 56 đơn vị được thuê đất vào mục đích TMDV trước và sau thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) nhưng sử dụng không đúng mục đích/không đúng mục tiêu đầu tư/không phù hợp quy hoạch; 57 đơn vị có dự án sử dụng đất vào mục đích TMDV đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa có quyết định thuê đất; 3 đơn vị đã sử dụng đất vào mục đích TMDV nhưng đến nay chưa có thủ tục về đầu tư, chưa có thủ tục đất đai. Việc quản lý, rà soát và sử dụng đất của các dự án sử dụng đất vào mục đích TMDV còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm ở cấp xã chưa kịp thời; việc phối hợp rà soát, cung cấp thông tin vi phạm không bảo đảm tiến độ thời gian và chưa đầy đủ nội dung; tỷ lệ các dự án sử dụng đất vào mục đích TMDV có dấu hiệu vi phạm còn cao; nhiều dự án chậm đầu tư, lãng phí tài nguyên đất, công trình xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị; nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng quy mô nhỏ, manh mún, năng lực triển khai của chủ đầu tư còn hạn chế TMDV; một số địa phương còn diễn ra tình trạng “lách” chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng và cần thiết của việc phát triển các dự án TMDV với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên thời gian qua, đối với các dự án TMDV được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã được giao đất thì việc sử dụng đất vào mục đích TMDV còn kém hiệu quả, quy mô các dự án còn manh mún, nhỏ lẻ. Nhất là đối với các dự án đã được giao đất đầu tư TMDV còn có tình trạng chậm đi vào sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc cho thuê lại… do đó, cần phải tập trung quản lý, siết chặt vấn đề này trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số nguyên nhân chính như: Chất lượng công tác quy hoạch còn hạn chế, việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số dự án TMDV được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất còn yếu, trách nhiệm chưa được phát huy, vẫn còn tình trạng trục lợi khi triển khai dự án…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, kiểm soát tiến độ, mục đích thực hiện, sử dụng đất đai của các dự án TMDV trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng cần nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có liên quan, làm cơ sở cho việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án TMDV; đối với từng dự án TMDV cụ thể, các sở, ngành chức năng, Văn phòng UBND tỉnh và các địa phương cần phải phối hợp trực tiếp kiểm tra tại cơ sở và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; chú trọng thẩm định kỹ năng lực của các chủ đầu tư dự án và quản lý chặt chẽ dự án sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là trong công tác sử dụng đất đai. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các dự án TMDV đã được giao đất nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích; bảo đảm việc sử dụng đất của các dự án TMDV trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả, đúng theo quy định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình có chiều dài trên 60km (riêng đoạn qua tỉnh Thái Bình là 33km). Đoạn qua huyện Thái Thụy có chiều dài 16,2km thuộc địa phận 8 xã. Dự án đi qua 6 khu chuyển đổi, 1 khu đất nghĩa trang diện tích khoảng 1,6ha, 2 cơ sở tôn giáo và 2 khu dân cư tại xã Thụy Liên và Sơn Hà dự kiến thu hồi đất ở của 70 hộ. Hiện nay, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban chỉ đạo và các tổ công tác giải hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổ chức họp triển khai đến các xã có dự án đi qua; lập điều chỉnh quy hoạch chung của các xã; thực hiện các bước đầu tư xây dựng các khu tái định cư; bố trí các khu vực để di dời nghĩa trang…

Đoạn qua huyện Kiến Xương có chiều dài trên 17km, đi qua 10 xã. Hiện nay, huyện đã hoàn thành niêm yết công khai hướng tuyến, yêu cầu các xã tập trung tuyên truyền chủ trương thực hiện dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 10/10 xã đã cập nhật tuyến đường vào Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã giai đoạn 2021-2030; thực hiện công khai bản đồ quy hoạch sau khi cập nhật để xin ý kiến cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư. Huyện đã sẵn sàng công tác trích lục, trích đo ngay khi được bàn giao mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa. Về công tác tái định cư, có 9/10 xã có nhu cầu tái định cư với trên 360 hộ; huyện đã chỉ đạo lựa chọn tái định cư tại 9 xã với 14 điểm có tổng diện tích trên 22,4ha.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp.Đại biểu các sở, ngành, địa phương dự họp.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thủ tục đầu tư dự án cũng như báo cáo tiến độ thực hiện quy trình, thủ tục công tác giải phóng mặt bằng của 2 huyện Kiến Xương, Thái Thụy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các công việc liên quan để chuẩn bị triển khai dự án. Đồng chí lưu ý, trước mắt vẫn còn một số nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện ngay, trong đó, quan trọng nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư. Đồng chí giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì cùng các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện đầy đủ ý kiến thẩm định của các bộ, ngành trung ương làm cơ sở để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí yêu cầu, vướng mắc ở bộ, ngành nào ở trung ương thì giám đốc các sở, ngành chức năng của tỉnh phải có trách nhiệm đồng hành và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa bảo đảm thời gian thực hiện vừa bảo đảm bổ sung đầy đủ các yêu cầu mới phát sinh; đồng thời phải triển khai ngay báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Về công tác giải phóng mặt dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay việc trích lục, trích đo cũng như tập trung rà soát các diện tích đất trong vùng dự án, tính hợp pháp của đất tái định cư, đất thu hồi để làm căn cứ cho việc giải phóng mặt bằng sau này; đồng thời lên kế hoạch và danh mục cụ thể gửi Sở Tài nguyên Môi trường làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh xác định rõ được nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Đồng chí cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch khu đất tái định cư, hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 931
Hôm qua : 11.635
Bài viết được quan tâm