• :
  • :
mic

Năm 2021

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó ...
Kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng

Kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nêu lên 6 trọng tâm, trong đó việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính ...
Vững tin vào tương lai tươi sáng

Vững tin vào tương lai tươi sáng

Những ngày này, cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình nô nức hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội, đưa đất nước bước vào ...
Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.
ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Ngày mai (25/1) - Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Ngày mai (25/1) - Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.
Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 21/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên (kiêm chức) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.452
Hôm qua : 13.478
Bài viết được quan tâm