• :
  • :
mic

Năm 2021

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Tổng cục Thuế vừa có Công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện yêu cầu Cục Thuế triển khai tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm côna nghiệp hỗ trợ để kịp thời thực hiện Nghị định số ...
Hướng dẫn kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ra vào tỉnh Thái Bình tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19

Hướng dẫn kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ra vào tỉnh Thái Bình tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19

Công văn số 590/HDLN ngày 01/6/2021 của Liên ngành Sở Công thương - Y tế - Giao thông vận tải về việc hướng dẫn kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ra vào tỉnh Thái Bình tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện

Ngày 27/5/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BYT  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm Y tế huyện).
Lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương

Lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 771/QĐ-TTg ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18.343
Hôm qua : 22.209
Bài viết được quan tâm