• :
  • :
mic

Năm 2021

Thái Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuế, liên doanh, liên kết

Thái Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuế, liên doanh, liên kết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020 yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Chấm dứt ngay các trường hợp ...

Năm 2020

Phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030"

Phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030"

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2282/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030”.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.180
Hôm qua : 8.430
Bài viết được quan tâm