• :
  • :
mic

Năm 2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất; từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022.
Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến bộ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.
Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử

Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử

Đây là mục tiêu đáng chú ý được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Thái Bình vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.
Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 90% trở lên tại vùng ổn định dân cư

Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 90% trở lên tại vùng ổn định dân cư

Đây là mục tiêu quan trọng được nêu tại Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Nhận định, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn một số tỉnh có diễn biến phức tạp, nhiều vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật với quy mô lớn đã xảy ra, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây bức xúc trong xã hội mặc dù trong thời gian qua các ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.329
Hôm qua : 9.986
Bài viết được quan tâm