• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Giai đoạn 2025 – 2027, 100% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo được phổ biến giáo dục pháp luật

Đây là mục tiêu quan trọng được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Đây là mục tiêu quan trọng được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm thực thi đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và giáo dục đạo đức, lối sống góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường hoạt động báo cáo viên pháp luật, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

Về nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân: từ 80% trở lên cán bộ, Nhân dân nói chung; trong đó, từ 60% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật: Giai đoạn đến năm 2024 đạt từ 40% trở lên; trong đó, 30% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

Về nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ; lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ: 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm: Giai đoạn đến năm 2024: Đạt 50%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

Về nâng cao năng lực PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: Giai đoạn đến năm 2024: Đạt 50%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: Giai đoạn đến năm 2024: Đạt 40%; Giai đoạn 2025 - 2027: Hoàn thành 100%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đề án được triển khai thực hiện đến hết năm 2027, được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I: đến hết năm 2024. Giai đoạn II: Từ năm 2025 đến hết năm 2027.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 496
Hôm qua : 17.737
Bài viết được quan tâm