• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hướng dẫn thực hiện quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản về việc thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản về việc thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thu Quỹ năm 2021, chuyển toàn bộ phần kinh phí phải nộp năm 2021 vào tài khoản của Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh (nếu còn) theo quy định, trong đó kết quả thu yêu cầu gửi kèm theo báo cáo chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn và phần kinh phí cấp huyện tự thu; lập kế hoạch thu Quỹ năm 2022, kế hoạch sử dụng Quỹ chi trả cho lực lượng quản lý đê nhân dân năm 2022 và phần kinh phí được phép giữ lại. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ cấp huyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng Quỹ được phép giữ lại của các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch hoặc đột xuất theo quy định; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên về Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh trước ngày 25/02/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện việc thu, nộp, sử dụng Quỹ và công khai Quỹ theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước (Danh sách đối tượng hỗ trợ; mức hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do thiên tai trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các thôn, khu phố, tổ dân phố theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ); hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi Quỹ báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tại Văn bản trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm căn cứ báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu Quỹ, đối tượng miễn giảm cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố năm sau; chủ trì xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình trình Hội Đồng Quản lý Quỹ phê duyệt theo quy định, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng đối tượng, định mức quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện, khu vực trong việc hỗ trợ các huyện, thành phố thu Quỹ, lập kế hoạch thu Quỹ và cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hng năm của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp thông tin về số lượng công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn cho Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thu tại các cấp.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành công tác xây dựng kế hoạch thu, chi và quản lý, sử dụng Quỹ cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan thuế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về thuế đối với các tổ chức, cá nhân để việc triển khai thực hiện tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ theo đúng quy định.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.511
Hôm qua : 6.144
Bài viết được quan tâm