• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng đến năm 2030

Ngày 23/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1083/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 23/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1083/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình, tiến độ các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực tiễn công tác khí tượng thủy văn. Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Chiến lược.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin dữ liệu, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn; Hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn cần hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn cùng Vụ Pháp chế; Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, trong năm 2025 cần xây dựng và thực hiện chương trình khoa học trọng điểm về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Ngoài ra, cần đào tạo, cử chuyên gia, đại diện của Việt Nam tham gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, diễn đàn các tổ chức quốc tế. Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, kinh nghiệm với các nước, các đối tác, tổ chức quốc tế và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trung tâm Hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á và Trung tâm hỗ trợ cảnh báo, dự báo lũ quét khu vực Đông Nam Á;…

Kế hoạch này được ban hành nhằm thực hiện Quyết định 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.832
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm