• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

Ngày 25/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ngày 25/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ được tổ chức, hoạt động theo pháp luật và điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của quỹ và quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ.

Quỹ được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ.

Nghị định quy định rõ các hành vi quỹ bị nghiêm cấm gồm: Ảnh hưởng uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc; Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo; Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động; Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật; Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.

Về điều kiện, thủ tục thành lập, quy định nêu rõ các sáng lập viên phải là công dân, tổ chức Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự, không có án tích. Đối với tổ chức được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; có nghị quyết của lãnh đạo tập thể hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ...

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định định mức chi hoạt động không quá 5% tổng thu hàng năm đối với chi hoạt động quản lý của quỹ và  tăng mức chi hoạt động quản lý quỹ từ 5% lên không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của quỹ đối với nhu cầu chi thực tế của quỹ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

Trần Nam


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.461
Hôm qua : 21.194
Tin liên quan

Năm 2019

Bài viết được quan tâm