• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuế, liên doanh, liên kết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020 yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020 yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 4862/UBND-KT ngày 14/10/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020 về sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Theo đó, Sở Tài chính đã có các văn bản số 2869/STC-QLGCS ngày 19/10/2020, số 3193/STC-QLGCS ngày 19/11/2020, số 3301/STC-QLGCS ngày 03/12/2020 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị cho thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ thì: Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc lắp đặt các trạm thu phát sóng di dộng (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công. Ngày 22/10/2020, Bộ Thông tin và truyền thông có Văn bản số 4088/BTTTT-CVT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020, trong đó chỉ đạo:

“Về việc lắp đặt các trạm thu phát sóng di dộng (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công: Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục duy trì các trạm BTS đã lắp đặt trên tài sản công (không xem xét việc lắp đặt, xây dựng mới trạm BTS) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ....”

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát và chỉ đạo chấm dứt ngay các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (đảm bảo các yêu cầu và thuộc các trường hợp theo quy định), đơn vị sự nghiệp công lập lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các trường hợp đã thực hiện lắp đặt các trạm thu phát sóng di dộng (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công thì được tiếp tục duy trì cho đến khi có quy định mới của Chính phủ; Tuy nhiên, không thực hiện việc lắp đặt, xây dựng mới trạm thu phát sóng di dộng (BTS) trên tài sản công.


Tác giả: Hoàng Minh Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.726
Hôm qua : 24.076
Bài viết được quan tâm