• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 11 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Báo cáo công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Báo cáo BCĐ Công tác dân số -KHHGĐ tỉnh PTB: Phạm Văn Dịu 15/08/2019 15/08/2019

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Trọng Thăng 27/03/2019 10/04/2019

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng 28/12/2018 16/01/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Bình ban hành

Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên 21/12/2018 01/01/2019
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Trọng Thăng 20/12/2018 01/01/2019

Phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/07/2019

Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/01/2019

Bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/01/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 

Vị trí địa lý

Diện tích: 1586.3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.963
Hôm qua : 8.496
Bài viết được quan tâm