• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

07 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hànhpháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của  lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của  lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời tổ chức triển khai đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với yêu cầu của công tác vận động quần chúng, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các địa bàn, lĩnh vực.

          Các nội dung và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Kế hoạch bao gồm: tiếp nhận và cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Đề án; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật liên quan thuộc phạm vi của Đề án; Xây dựng, học tập và nhân rộng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và theo nhóm đối tượng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công đến năm 2027 và Kế hoạch hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Đề án. Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

                                           


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 837
Hôm qua : 17.737
Bài viết được quan tâm