• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 26-3-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 26-3-2009 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Sau 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Ngày 26-3-2009 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Sau 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, cổ vũ, động viên, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại; quy hoạch vùng sản xuất tập trung chất lượng cao, xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ vốn giống, giúp nhân dân phát triển kinh tế; mô hình liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Các mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực mới, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lấy gỗ, chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi trồng thủy sản, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... đã được triển khai thực hiện. Nhiều mô hình tập trung hướng về những nội dung khó khăn và địa bàn phức tạp để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiêu biểu là các mô hình“Dân vận khéo” vận động nhân dân thực hiện công tác chuyển đổi đất nông nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của Nhà nước tại các địa phương.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” hướng trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn cơ sở chọn những vấn đề vướng mắc, khó khăn cần sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới như: việc hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới để xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tự nguyện phá dỡ tường dậu, hiến đất, góp công, góp của, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và quyết tâm xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ nại ở một bộ phận nhân dân; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 263/263 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, có 6/6 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí Quốc gia, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

   Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Các cấp uỷ đảng đã tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền động viên nhân dân thực hiện mô hình “Dân vận khéo” xây dựng các thiết chế văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Vận động nhân dân thực hiện mô hình "xã, thôn, làng, dòng họ, gia đình văn hoá" và mô hình thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh; vân động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo. Tuyên truyền, vận động nhân dân về đổi mới giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xây dựng, nâng cấp các trường học, từng bước đẩy lùi tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học. Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tín ngưỡng tôn giáo đã tập trung tuyên truyền, định hướng nhân dân chấp hành đúng các quy định về công tác tín ngưỡng tôn giáo; gắn kết chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng tôn giáo với việc chấp hành kỷ cương, pháp luật với nhiều mô hình đạt hiệu quả thiết thực.

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiêu biểu như mô hình “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó” của cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động cán bộ, chiến sỹ tự nguyện tiết kiệm hàng tháng từ 10.000 đến 50.000 đồng đóng góp vào quỹ hỗ trợ học sinh; nhận đỡ đầu 34 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hằng tháng hỗ trợ 300.000 đồng/01 cháu. Mô hình “Tiếp sức người bệnh” của Chi đoàn Thanh niên bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ, “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng, Vũ Thư, “Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Cặp lá yêu thương” ở Kiến Xương, “Tiết kiệm từ thu gom phế liệu” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư… có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng an ninh được xây dựng, triển khai thực hiện ở các địa phương trong tỉnh theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động nắm chắc tư tưởng của nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự. Các địa phương đã triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở khu dân cư, phát huy vai trò những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho người lầm lỗi tại khu dân cư hoàn lương hoà nhập cộng đồng. Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự cơ sở, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công tác vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. Xây dựng mô hình quân, dân kết hợp thành lập các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống lụt bão, đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển; thành lập mới và duy trì hiệu quả câu lạc bộ Cựu quân nhân; giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh đã tăng cường đoàn kết quân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhiều điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã đi vào cuộc sống, trở thành yêu cầu cần thiết trong đời sống nhân dân như: Mô hình câu lạc bộ phòng chống ma tuý ở phường Kỳ Bá, phường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Thái Bình; mô hình giáo xứ không có ma tuý và tệ nạn xã hội và tự quản về an ninh trật tự ở giáo xứ Bích Du xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ; mô hình xây dựng tổ tự quản toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Vũ Lăng huyện Tiền Hải…

Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng về cơ sở; quy định ngày sinh hoạt chi bộ, phân công cán bộ về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. 8/8 huyện, thành phố đều phân công các đồng chí cấp uỷ viên, trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách xã, phường, thị trấn nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tham mưu, giải quyết những khó khăn từ cơ sở. Phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ. Về quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, thi tuyển công chức, công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đã củng cố niềm tin, tạo sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Chính quyền các cấp triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phân công người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương trực tiếp phụ trách công tác dân vận chính quyền. Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với cải cách, công khai và đơn giản hoá các thủ tục hành chính; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới công tác tiếp công dân, công khai lịch và cán bộ tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện với cử tri ở địa bàn thôn, xóm; nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát, đề xuất kiến nghị thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung vào thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong nội dung quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quản lý, sử dụng các khoản thu. Phát hiện, xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định tình hình chính trị.

Như vậy, sau 10 năm triển khai tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các mô hình "Dân vận khéo" được xây dựng đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện và từng bước trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân và có tính lan toả sâu rộng trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ được quần chúng nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

                                                                                                   Quang Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15.465
Hôm qua : 18.424
Bài viết được quan tâm