• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 19 - 20/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong 2 ngày 19 - 20/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng 350 đại biểu đại diện cho 187.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Trong 5 năm, đã có 70,25% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể; giải quyết thành công 41 vụ ngừng việc tập thể. Các chương trình phúc lợi như “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”... được triển khai ở cả 3 cấp công đoàn. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 111 chương trình “Tết sum vầy”, có hơn 190.000 suất quà được trao tặng cho đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 67 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 209 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 53.160 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 139 công đoàn cơ sở; có 15.871 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào sản xuất và công tác với giá trị làm lợi trên 64 tỷ đồng.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phấn đấu chỉ tiêu kết nạp mới 60.000 đoàn viên công đoàn; hơn 90% doanh nghiệp đủ điều kiện, thành lập được tổ chức công đoàn, trong đó 100% doanh nghiệp có 20 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn; 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, có 95% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hơn 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; hơn 50% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại cơ sở; hỗ trợ kinh phí xây dựng 35 nhà mái ấm công đoàn…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và NLĐ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ công nhân, công chức, viên chức và NLĐ nhất là lao động trẻ, giúp cho mỗi đoàn viên, NLĐ nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu khách quan phải xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng, hoài bão vươn lên; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, chú trọng thiết lập các tổ chức công đoàn trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước với phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn để phù hợp, thích ứng với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, NLĐ; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho công nhân lao động. Nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.  

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực để các đoàn viên, NLĐ nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các điển hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Quan tâm, giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc, với phương châm “Ở đâu có tổ chức đoàn thể thì cần có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó cần có đảng viên để lãnh đạo”. Tích cực phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển giai cấp công nhân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Liên đoàn Lao động tỉnh bức trướng với dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXIV.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXIV.

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.518
Hôm qua : 8.933
Bài viết được quan tâm