• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng

Ngày 10/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 761/BVHTTDL-TV về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng.

Ngày 10/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 761/BVHTTDL-TV về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng.

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 đã cụ thể chính sách xã hội hóa của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp phát triển sự nghiệp thư viện.

Để tiếp tục có các biện pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phát triển, đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các biện pháp hỗ trợtổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; thiết lập cơ chế phối hợp giữa thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng với các loại hình thư viện khác trong việc tổ chức các hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết hồ sơ thông báo hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng trên địa bàn bảo đảm đúng thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn thực hiệntrên tinh thần hỗ trợ tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng. Khẩn trương rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửađổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết theo tinh thần Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10/2020; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng để tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt các quy định mới ban hành trong lĩnh vực thư viện. Đồng thời chỉ đạo Thư viện công cộng cấp tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; luân chuyển tài nguyên thông tin và phối hợp trong việc cung ứng dịch vụ thư viện đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức của người dân trên địa bàn.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18.599
Hôm qua : 41.234
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm