• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030.

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số đã được đề ra trong Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách về dân số, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm năng lực quản lý, tổ chức, triển khai công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp.

Đề án được thực hiện sẽ đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới. Đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp sẽ tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng dân số cơ bản cho đội ngũ công chức làm công tác dân số (tối thiểu 80% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao (100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số).

Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các dịch vụ dân số và phát triển. Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao. Hàng năm bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho cộng tác viên dân số theo nhu cầu và khả năng của các địa phương.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021 đến hết năm 2030, trong đó, năm 2021 cập nhật nội dung và biên soạn mới chương trình, giáo trình và tài liệu quy chuẩn; triển khai các chương trình bồi dưỡng; cải tạo nâng cấp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Năm 2022 – 2024: Triển khai các chương trình bồi dưỡng.

Năm 2025: Tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng, sơ kết Đề án.

Năm 2026: Cập nhật nội dung và biên tập, bổ sung kiến thức chương trình, giáo trình và tài liệu quy chuẩn; tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng.

Năm 2027 – 2029: Tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng.

Năm 2030: Tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng, tổng kết, đánh giá chất lượng thực hiện Đề án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đến năm 2030 tại địa phương theo nội dung Đề án; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương; Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2021.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21.227
Hôm qua : 26.077
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm