• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 52 điểm cầu trong cả nước về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 52 điểm cầu trong cả nước về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu bật tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó khẳng định: Nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XIII có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XII, nghị quyết các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội lần này có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi thể hiện sự tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của nghị quyết, bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản. Cần quan tâm, nghiên cứu, thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII, nhất là những nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được quán triệt, đó là xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống báo chí truyền thông, sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet; kiên quyết đấu tranh loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng đến ổn định chính trị xã hội.  

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản được quán triệt chuyên đề về những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm: Tầm nhìn và chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chuyên đề về những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay. Trong đó xác định các cơ quan báo chí, xuất bản là cơ quan chủ lực, là vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân; có trách nhiệm tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

Hội nghị đã giúp cán bộ, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 


Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/3/131823/nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.363
Hôm qua : 21.364
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm